03:17 EDT Thứ ba, 05/07/2022
<<*>> <<*>> CHAO MỪNG NGAY CACH MẠNG THNG 8 THANH CONG 26/3 <<*>> TCH CỰC THỰC HIỆN NGHIEM PHONG CHỐNG DỊCH COVID 19 << *>> <<*>> <<*>>

Danh mục

DẠY VÀ HỌC


TOÁN

VẬT LÝ

HÓA HỌC

 

SINH HỌC

TIN HỌC

ANH VĂN

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

LỊCH SỬ

CÂU LẠC BỘenlightened

 

Trang liên kết

bogoaoduc
Nhập điểm Việt School
Trường học kết nối
Sở GD ĐT Vĩnh Long

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Hoạt động » Công Đoàn

Quang cao giua trang

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 – 2020

Thứ năm - 14/11/2019 19:53
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ Công văn hướng dẫn của Công đoàn ngành về những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn trong năm học 2019 - 2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ban Chấp hành Công đoàn Trường  THCS – THPT Long Phú xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:
IĐặc điểm tình hình
Công đoàn Trường  THCS – THPT Long Phú  quản lý và chỉ đạo trực tiếp: 120 đoàn viên công đoàn, trong đó: nữ 78, nam 42.
Trình độ Thạc sĩ: 07; Tổng số đảng viên: 95 chiếm 79,1%.
Kết quả xếp loại CĐCS năm học 2018-2019 Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu – Hạng nhất khối thi đua.
1. Thuận lợi
Toàn thể CBGV-NV và người lao động trong nhà trường tiếp tục được ổn định và phát triển; các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước (tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên, tiền làm thêm giờ) tiếp tục được nhà trường và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, Quy chế dân chủ cơ quan ngày càng được phát huy.
         Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo sâu sắc cùng với sự ủng hộ cao của Ban Giám hiệu dành cho hoạt động của tổ chức Công đoàn từ đầu tư trang bị văn phòng làm việc tới mua sắm phương tiện, vật dụng một cách đầy đủ, tiện nghi và hiệu quả. Đảng ủy và BGH nhà trường luôn chỉ đạo và phối hợp tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn nhà trường tổ chức các hoạt động.
2. Khó khăn
         Đội ngũ Ban Chấp hành Công đoàn đều công tác kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư cho công tác công đoàn chưa đạt được  hiệu quả cao. Kinh phí hoạt động Công đoàn theo qui định còn hạn hẹp, nên khó khăn nhiều trong  tổ chức các hoạt động truyền thống của nhà trường.
    Chế độ chính sách dành cho cán bộ Công đoàn còn nhiều hạn chế, do vậy chưa động viên được lòng nhiệt tình, hết lòng vì phong trào của toàn thể đoàn viên công đoàn.
II. KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
1. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ; các chủ trương, các nội dung đổi mới của ngành; tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong đội ngũ CBNGNLĐ. Tập trung tuyên tuyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Vĩnh Long và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; tiếp tục đề xuất các chế độ, chính sách mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật, giám sát thực hiện chế độ chính sách; phát hiện bất cập, khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời; tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ Hợp đồng lao động đối với CBNGNLĐ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.
3. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong CBNGNLĐ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; biểu dương khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động triển khai việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đối với nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới.
4. Công đoàn trường tích cực, chủ động tham gia quản lý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo; phối hợp với BGH thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát. Tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; từng bước thực hiện mục tiêu.
Tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh; đa dạng hóa phương thức và tích cực vận động CBNGNLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn và các hoạt động do công đoàn tổ chức.
5. Đẩy mạnh nâng cao công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình trong đội ngũ nữ CBNGNLĐ. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục
6. Tập trung huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tài chính Công đoàn.
7. Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.
8. Phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn, động viên CBNGNLĐ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chủ động xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác và hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020.
9. Tích cực tham gia công cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bồi dưỡng giới thiệu, kết nạp Đảng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Về công tác giáo dục tư tưởng đạo đức
          Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước
          Thực hiện tốt mọi chủ trương của Ngành Giáo dục; nghiêm túc thực hiện Luật Giáo dục, chấp hành tốt Quy định về đạo đức nhà giáo; Tích cực hưởng ứng việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vân động“ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nghiêm túc thực hiện các nội dung của phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực  hiện tốt phong trào thi đua. Tích cực học tập rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tham gia đầy đủ nghiêm túc các buổi học tập chính trị, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong đơn vị
2. Về công tác chuyên môn:
           Vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội quy, nề nếp chuyên môn. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng theo hướng đổi mới, phát huy năng lực của người học.
          + 100 % CBGV có hồ sơ giáo án đúng quy định.
+ 100 % CBGV có hưởng ứng các đợt Hội học, Hội giảng, viết chuyên đề, nghiên cứu và viết SKKN.
+ 100 % CBGV xếp loại chuyên môn từ đạt trở lên.
3. Công tác phong trào:
          Vận động đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình mọi phong trào thi đua do nhà trường, ngành Giáo dục và địa phương phát động; Thực hiện tốt cam kết thi đua. 
100% Gia đình CBGV - NV đạt gia đình văn hóa. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong năm, tham gia nhiệt tình phong trào văn nghệ - thể thao của nhà trường
          Ban nữ công nhà trường tổ chức cho 100% CBGV-NV thi đua trong nữ CBGV- NV toàn trường. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy tốt - học tốt, phong trào văn nghệ, thể thao trong nữ CBGV- NV.
4. Công tác chăm lo đời sống:
          Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường Công đòan cùng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đảm bảo mọi chế độ chính sách của nhà nước cho CBGV – NV. Tổ chức tốt tết trung thu cho con CBGV-NV, quan tâm đến đời sống CBGV – NV trong các dịp lễ tết. Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Kịp thời động viên giúp đỡ đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, đau ốm. Động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.       
5. Công tác xã hội từ thiện, thực hiện các cuộc vận động
Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ; tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động Công đoàn. Động viên CBNGNLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do ngành và công đoàn cấp trên triển khai.  
6. Công tác thi đua khen thưởng
Thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.
Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, lồng ghép với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội XXIII Công đoàn Giáo dục tỉnh, và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng thời gian, đúng đối tượng.
7. Công tác  tài chính
Thực hiện thu, chi và quản lý đúng theo qui định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của tổng LĐLĐ Việt Nam
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
* Tập thể:
- Tập thể đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh. Đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
- 100% Tổ Công đoàn  vững mạnh.
* Cá nhân:
-  Ít nhất 01 đồng chí đoàn viên công đoàn được Công đoàn GDVN tặng Bằng khen.
- Có 02 đồng chí được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu” công đoàn viên tiên tiến”, trong đó có 50% đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc.
- 100% CBGV-NV tham gia đóng góp các loại quĩ
- 100% CĐV không vi phạm pháp luật, không vi phạm kế hoạch hoá gia đình, không vi phạm quy chế sinh con của cơ quan.
- 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”
- 100% gia đình công đoàn viên đạt: ” Gia đình nhà giáo văn hoá”
- Có ít nhất 02 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
- Trong năm học tổ chức ít nhất một lần cho đoàn viên công đoàn đi thăm quan học tập
          III. Hoạt động hàng tháng
THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP CỤ THỂ
Tháng 8/2019 - Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Phối hợp với BGH thực hiện.
- Vận động CĐV tham gia tiết kiệm.
- Căn cứ vào kế hoạch của CĐGD Tỉnh và kế hoạch của trường.
- Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung 02 UVBCHCĐ
 
- Mời BCHCĐ mở rộng(BCH + Tổ trưởng CĐ ngày 9/8/2019). Mời Đảng ủy + BGH
 
 
 
TTCĐ giới thiệu
 
 
 
 
 
Tháng
9/2019
 
 
- Họp lệ BCHCĐ
- Khai giảng năm học mới.
- Thành lập quỹ tiết kiệm hỗ trợ CĐV khó khăn theo qui định
- Lên kế hoạch công đoàn tháng, năm.
 - Tổ chức Hội nghị CBCC
- Chuẩn bị dự thảo thi đua năm học 2019 - 2020(Bổ sung)
- Phát động phong trào thi đua, các cuộc vận động.
 - Vận động CBGV- NV tham gia các phong trào có hiệu quả để phục vụ cho tổ chức CĐ 
- Dự tổng kết CĐ năm học 2018-2019
- Dự tổng kết hoạt động CĐGD Tỉnh.
- Lập kế hoạch hoạt động CĐ, BNC và UBKT. Bổ sung tiêu chí thi đua cho bộ phận CĐ
- Thành lập quỹ góp  vốn xoay vòng trong CBGV
- Chuẩn bị tổ chức Tết trung thu cho con CBGV-NV
- Thông qua Hội nghị CBCC vận động  CĐV đăng ký danh hiệu thi đua.
- Vận động CĐV tích cực tham gia, thực hiện tốt các cuộc vận động .
 - Thực hiện khi có thông báo.
 - Căn cứ vào kế hoạch của cấp trện.
 
- CTCĐ kết hợp với Hiệu Trưởng
-  CTCĐ
 
- BCHCĐ
 
 
- Kết hợp họp cùng ngày họp HĐ đầu tháng vận động CĐV.
- CTCĐ
- CTCĐ
 
 
 
- Các bộ phận
- Vận động MTQ hỗ trợ quà trung thu
- CĐ + ĐTN và các bộ phận (Phối hợp với nhà trường)
 
 
 
 
 
 
Tháng
10/2019
- Họp lệ BCHCĐ
- Tham gia hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11.
- Vận động CĐV viết đặc san nhân ngày 20/11
- Họp lệ CĐV.
- Vận động đóng góp quỹ từ thiện.
 
- Vận động CĐV tham gia bồi dưỡng các phong trào mũi nhọn và phụ đạo HS yếu.
- Tổ chức họp mặt ngày 20/10
-  Đăng ký viết SKKN
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Thực hiện khi có thông báo của CĐGD Tỉnh
- Vận động CĐV tham gia.
- Kết hợp với BGH tổ chức.
.- Tất cả CĐV
- Vận động CĐV tham gia.
- Thực hiện khi có công văn.
- Hỗ trợ về tinh thần, động viên, nhắc nhở.
 - BNC lên kế hoach thực hiện.
- Toàn thể CBGV - NV
 
 
Tháng 11/2019
- Họp lệ BCHCĐ
- Phối hợp với BGH tổ chức họp mặt ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức khen thưởng cho CBGV-NV nhân ngày Nhà Giáo VN
- Họp lệ CĐV
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Phối hợp với BGH thực hiện.
 
- Phối hợp với BGH thực hiện
.- Tất cả CĐV
 
 
 
Tháng
12/2019
- Họp lệ BCHCĐ
- Phối hợp với chuyên môn hỗ trợ GV tham gia thi các phong trào mũi nhọn
- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ Công đoàn.
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Thực hiện khi có thông báo.
 
- Hoàn thành các loại hồ sơ.
 
 
 
 
Tháng
01/2020
- Họp lệ BCHCĐ
- Báo cáo sơ các cuộc vận động, hoạt động công đoàn HKI năm học 2019 - 2020.
- Chuẩn bị Chăm lo đời sống CĐV nhân ngày tết Nguyên Đán.( Tặng quà)
- Vận động quỹ Tấm lòng vàng
- Thực hiện quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2019.
* Bình xét tổ CĐXS học kỳ I ( 2019-2020)
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
 
- Thực hiện khi có thông báo.
 
 
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
- Thực hiện khi có công văn.
- Tham gia khi có thông báo.
 * Mời BCHCĐ mở rộng. Mời PHTCM nhận xét đánh giá
 
 
Tháng 02/2020
- Họp lệ BCHCĐ
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng.
- Chăm lo đời sống CĐV nhân ngày tết Nguyên Đán
- Tổ chức thăm viếng tặng quà cho GV nghỉ hưu.
-Thực hiện trực và nghỉ tết đúng quy định.
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Tuyên truyền, treo băng ronl.
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
- Lên lịch trực.
 
 
Tháng 03/2020
- Họp lệ BCHCĐ
- Tổ chức sinh hoạt nữ công 8/3.
- Sơ kết hoạt động Công đoàn quý I / 2020.
- Tiếp tục vận động CĐV hoàn thành chỉ tiêu các phong trào mũi nhọn.
- Tiếp tục vận động CĐV tích cực phụ đạo HS yếu để nâng cao chất lượng cuối nặm
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- BNC lên kế hoạch thực hiện.
- Thực hiện khi có công văn hướng dẫn.
- Vận động CĐV thực hiện.
 
 
Tháng 04/2020
- Họp lệ BCHCĐ
- Tổng kết các cuộc vận động.
- Chấm điểm CĐ vững mạnh, chấm điểm nữ công, chấm điểm UBKT.
- Tổng kết hoạt động công đoàn.
- Tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” gởi về CĐGD
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Thực hiện khi có công văn hướng dẫn.
- Thực hiện khi có công văn hướng dẫn.
 
- Thực hiện khi có công văn hướng dẫn. 
 
 
Tháng 05/2020
- Họp lệ BCHCĐ
- Xét thi đua Công đoàn và tham gia xét thi đua ngành.
- Lập danh sách cá nhân và tập thể đề nghị xét thi đua gởi về CĐ ngành.
- Dự kiến lịch hoạt động hè.
- Chuẩn bị tổ chức cho CĐV tham quan du lịch trong hè.
- Hoàn chỉnh hồ sơ Công đoàn.
* Bình xét tổ CĐXS học kỳ II
( 2019-2020 – từ 05 đến 15 tháng 5)
- Kế hoạch HĐ tháng trong BCHCĐ
- Thực hiện khi có công văn hướng dẫn.
 
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
 
 
 
 
* Mời BCHCĐ mở rộng. Mời PHTCM nhận xét đánh giá
 
Tháng 06, 07, 08/2020
- Họp lệ BCHCĐ
- Tổ chức tham quan du lịch.
- Vận động CĐV tích cực tham gia hoạt động hè, Trại hè …
- Vận động CBGV- NV tham gia học tập chính trị hè.
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
 
- Phối hợp với chính quyền thực hiện.
 
             Trên đây là dự thảo kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020. Mong các bộ phận đóng góp ý kiến và thống nhất chỉ  đạo của Đảng ủy để hoạt động Công đoàn được hiệu quả, thiết thực.                                                                                
 
                                                                                                 TM. BCHCĐ
                                                                                                        CTCĐ
                                                                                                                                                                 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                          Phạm Văn Khởi

Tác giả bài viết: CT.CĐ Phạm Văb Khởi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Lịch sử

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THPT LONG PHÚ   1. Giới thiệu chung         Trường THPT Long Phú thuộc địa bàn vùng sâu, ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (Khu Trù mật Cái Sơn cũ). Trường nằm trên tỉnh lộ 905, cách quốc lộ...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 34

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 8010

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68844

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2585745

Gương mặt tiêu biểu

Thư giãn

Đăng nhập thành viên