03:41 EDT Thứ ba, 05/07/2022
<<*>> <<*>> CHAO MỪNG NGAY CACH MẠNG THNG 8 THANH CONG 26/3 <<*>> TCH CỰC THỰC HIỆN NGHIEM PHONG CHỐNG DỊCH COVID 19 << *>> <<*>> <<*>>

Danh mục

DẠY VÀ HỌC


TOÁN

VẬT LÝ

HÓA HỌC

 

SINH HỌC

TIN HỌC

ANH VĂN

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

LỊCH SỬ

CÂU LẠC BỘenlightened

 

Trang liên kết

bogoaoduc
Nhập điểm Việt School
Trường học kết nối
Sở GD ĐT Vĩnh Long

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Hoạt động » Công Đoàn

Quang cao giua trang

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017– 2022

Thứ năm - 14/11/2019 19:58
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017– 2022
Căn cứ vào Quyết định số 26/QĐ - CĐN ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh Vĩnh Long về công nhận kết quả bầu cử BCH, Nghị quyết của BCH ngày 12/7/2017.  TM. BTV phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 như  sau:
I. Nhiệm vụ BCHCĐ:
TT Họ tên - Chức vụ Nội dung phụ trách và thẩm quyền (Số tiết được hưởng theo qui định chuyên môn) Ghi chú
1 đ/c Phạm Văn Khởi –UVTV -Chủ tịch CĐCS
 
- Chịu trách nhiệm chung. Soạn thảo các văn bản, các qui chế, các kế hoạch năm, tháng, tuần của BTV, BCH, triển khai các văn bản của CĐ ngành. Phối hợp với chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị cua đơn vị. Các kế hoạch của PT thi đua, các hội nghị thi đua khen thưởng. Ký các quyết định về tổ chức, chương trình công tác, các tờ trình, công văn theo quy định. QT và chịu trách nhiệm tài chính.
- Chỉ đạọ  kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm (3 tiết)
 
2 đ/c Nguyễn Khắc Dũng – UVTV- Phó CTCĐCS - Theo dõi đăng nộp các loại quĩ theo qui định. Hỗ trợ chủ tịch báo cáo định kỳ hàng tháng (gửi lại báo cáo cho CTCĐ trước ngày 14 hàng tháng) và chuyện đề.
- Ký QĐ kết nạp đoàn viên, thông báo, các hướng dẫn; Ký các văn bản khác khi được uỷ quyền của chủ tịch. Chỉ đạo xét thi đua theo hệ thống CĐ.
- Phụ trách tổ chức các buổi tiệc, liên hoan, tiếp khách theo qui định.
- Phối hợp với CTCĐ tổ chức xây dựng các phong trào CĐ.  Chỉ đạo tổ chức kiểm tra hồ sơ TĐ  của trường cuối năm.( Kiểm tra chéo)
- Báo cáo hàng tháng về CĐ trước ngày 14
- Hỗ trợ với  CTCĐ theo dõi hoạt động của đoàn viên (Theo  qui định của CĐ) .
- Phối hợp CTCĐ kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm (3 tiết)
Số liệu đầy đủ, chính xác
3 đ/c Nguyễn Thị Ánh Ngọc
UVTV- Chủ nhiệm UBKT
- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra: Soạn thảo qui chế làm việc, các văn bản, kế hoạch năm, tháng và học kỳ của UBKT.
- Giám sát việc thực hiện điều lệ công đoàn của CĐ cùng cấp. Kết hợp với Ban TTND giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV - NV
- Ký các văn bản về công tác kiểm tra, các văn bản khác khi được uỷ quyền. Sơ, tổng kết và báo các đúng qui định. Thư ký BTVCĐ. Phối hợp BTV tổ chức HĐCĐ; Kiểm tra điều lệ CĐ
- Phụ trách công tác  thi đua các tổ CĐ
- Tổ chức bình xét thi đua tổ CĐ, theo dõi và tổng hợp chuyên đề; Tổ chức trang trí, theo dõi sắp xếp phòng GV. Hỗ trợ công tác nữ. Tổ chức kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm - Báo cáo định kỳ, chuyên đề đúng qui định. (1 tiết)
 
 
 
 
Số liệu đầy đủ, chính xác
4 đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung
Uỷ viên BCH - Trưởng ban nữ công

- Soạn thảo các kế hoạch năm, tháng tuần của công tác nữ công; Theo dõi các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua theo chuyên đề trong nữ và các hoạt động của nữ công. Sơ, tổng kết và báo các đúng qui định.

- Phụ trách cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hoá và chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình”. Hỗ trợ kiểm tra các sắp xếp tại phòng GV.
- Theo dõi các phong trào thi đua của Nữ
( Tất cả phong trào của nhà trường)
- Báo cáo định kỳ, chuyên đề đúng qui định. (1 tiết)
- Kết hợp BCH kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm
 
 
 
 
Số liệu đầy đủ, chính xác
5 đ/c Nguyễn Văn Mới -
Uỷ viên BCH
- Hỗ trợ CTCĐ phụ trách hồ sơ của cá nhân và đơn vị về Xây dựng đời sống văn hóa theo QĐ 14/UBND tỉnh. Phối hợp với các bộ phận xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT...cho toàn trường. Phối hợp với CTCĐ chăm sóc cây xanh của đơn vị. Giám sát hoạt động Căn tin, nhà xe và báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hợp đồng.
- Hỗ trợ CTCĐ các hoạt động CĐ .
- Phụ trách phong trào TDTT tổ chức và xây dựng kế hoạch các phong trào TDTT của đơn vị.
- Kết hợp BCH kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm
 
6 đ/c Nguyễn Trương Kha - Uỷ viên BCH

- Cán bộ thi đua của trường, của  công đoàn: Hỗ trợ với CTCĐ các biễu mẫu về công tác thi đua khen thưởng, tham gia các buổi họp, hội thảo thi đua và báo cáo đúng qui định; Hỗ trợ CTCĐ lĩnh vực CNTT.

- Chăm lo nước uống cho CBGV
- Báo cáo định kỳ công tác thi đua đúng qui định.
- Kết hợp BCH kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm (1 tiết)
 
7 đ/c Đinh Văn Minh
Uỷ viên BCH
- Phụ trách công tác Tuyên giáo công đoàn: Các kế hoạch tuyên truyền, học tập
- Kế hoạch triển khai kiến thức pháp luật; Tham gia tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật
- Cán bộ tổ chức các buổi hội họp; in ấn tài liệu, băng ron, VPP...
 - Kết hợp BCH kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm. (1 tiết)
- Theo dõi ngày giờ công của GV cấp 2.
 
8 đ/c Nguyyễn Phan Bích Tuyền
Uỷ viên BCH
- Thư ký hội đồng của CĐ
- Phụ trách công tác kế toán
- Chăm lo nước uống cho CBGV tại phòng  gv - Hỗ trợ công tác nữ.
- Kết hợp BCH kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm (1 tiết)
 
9 Võ Thị Bích Vân - Thư ký  họp BCHCĐ; Theo dõi ngày giờ công của GV cấp 3. - Cán bộ phong trào TDTT trong nữ ( Kết hợp đ/c Mới tổ chức và xây dựng kế hoạch các phong trào TDTT
- Hỗ trợ công tác nữ;  Chăm lo nước uống cho CBGV.
- Kết hợp BCH kiểm tra hồ sơ TĐ cuối năm.
 
II. Kế toán + Thủ quỹ: Thực hiện đúng qui định tài chính CĐ
III. Tổ trưởng tổ công đoàn ( 1 tiết)
          Triển khai đầy đủ các kế hoạch hoạt động công đoàn cho công đoàn viên; Tham gia cùng BCH công đoàn trong sinh hoạt chuyên đề, các hội thi, các phong trào, các ngày lễ lớn của CĐCS theo qui định của công đoàn ngành. - Quản lý tổ CĐ về các hoạt động phong trào;  Các hoạt động chính trị, xã hội của đoàn viên.
Trên đây là kế hoạch phân công BCHCĐ yêu cầu các đ/c ủy viên BCH thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đ/c phản ánh với Ban Thường vụ để xem xét quyết định.

Tác giả bài viết: CT.CĐ Phạm Văb Khởi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Đảng Bộ

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG TH CẤP 2-3 LONG PHÚ NHIỆM KÌ 2015 - 2020 ST HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Nguyễn Thanh Long Bí thư Đảng Ủy 2 Phạm Văn Khởi P. Bí Thư 3 Lưu Ngọc Ửng CN. UBKT - BTV 4 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Công tác TC - BTV 5 Lê Thanh Hiểu Ủy Viên 6 Lê Thị Mỹ Duyên Ủy Viên ...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 75


Hôm nayHôm nay : 8329

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69163

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2586064

Gương mặt tiêu biểu

Thư giãn

Đăng nhập thành viên