KẾ HOẠCH TUẦN – Từ :23– 12 – 2019 đến: 28 – 12 –2019

Khối (9+12) TUẦN : 20 – Khối (6+7+8+10+11) TUẦN : 20
Thứ-Ngày Nội dung Người thực hiện
Thứ 2
23 -12 - 2019
- Nhận thiết bị dạy học do sở cấp (9g00)
- Nhận BTN – THPT tại SGDĐT – VL  
BGH – Út và các TTCM
Tuyết
Thứ 3
24 -12 - 2019
- Dự họp HĐND huyện (ngày 24-25/12/2019)
- Các tổ nộp báo cáo tháng 12
- KT lại hồ sơ xét TNTHCS 2019 chính xác trước khi
   cấp bằng TNTHCS
Trưng
TTCM
Thảo
Thứ 4
25 -12 - 2019
- Nghiệm thu TB do sở cấp về (15g00)
- Dự họp khối thi đua số 1 tại Song Phú (13g00)
BGH – Út
Trưng – Khởi
 Thứ 5
26 - 12 -2019
- Họp BĐDCM Học Sinh (10g00) BĐDCM – BGH
Thứ 6
27 - 12 - 2019
Họp xét thi đua các lớp cấp 3 (8g30ph) HĐCKT
Thứ 7
28 - 12 - 2019
Nộp các biên bản kiểm tra thực hiện chương trình và
ghi sổ đầu bài
GVCN – TTCM
Chúa Nhật
 -  - 2019
   

Tác giả bài viết: P.HT Nguyễn Văn Lừng