5 Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2022 – 2023

0
88
Rate this post

Đề thi học kì 1 Lịch sử 11 năm 2022 – 2023 gồm 5 đề kiểm tra cuối kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Tài liệu bao gồm 2 dạng đề thi cuối kì 1 đó là đề thi trắc nghiệm kết hợp tự luận và đề thi trắc nghiệm 100%.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sử được biên soạn bám sát chương trình học theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Đề thi kì 1 Sử 11 đều có bảng ma trận kèm theo đáp án và hướng dẫn chấm điểm chi tiết giúp các bạn lớp 11 dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Ngoài ra các bạn học sinh lớp 11 tham khảo thêm số đề thi như: đề thi học kì 1 Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 Hóa học 11, đề thi học kì 1 môn Địa lý 11, đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi HK1 Sử 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi kì 1 môn Lịch sử 11

SỞ GD&ĐT………….
TRƯỜNG…………..

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút ( câu trắc nghiệm)

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết

 

Thông hiểu

 

Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp

 

Cấp độ cao

 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1: Trung Quốc ở Thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Biết được thời gian, giai cấp lãnh đạo, nơi diễn ra phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỳ XIX đến đầu thế kỷ XX.   Hiểu được sự bất bình của nhân dân Trung Quốc trước thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh; hiểu được thế nào là dân chủ tư sản            
Số câu:

Tl:0

TNKQ:5

Số điểm 1.25 Tỷ lệ 12.5 %

Số câu:3

Số điểm: 0.75

  Số câu:2

Số điểm: 0.5

          Số câu:

Tl:0

TNKQ:5

Số điểm 1.25. Tỷ lệ 12.5 %

Chủ đề 2: Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917

 

Biết được nhiệm vụ của Cách mạng Tháng 2   Hiểu được thế nào là Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới,   Tại sao năm 1917 ở Nga lại diễn ra 2 cuộc CM Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với CM Việt Nam  
Số câu:

TL:1

TNKQ:3

Số điểm 2.75. Tỷ lệ 27.5 %

Số câu:1

Số điểm: 0.25

  Số câu:0

Số điểm: 0.25

  Số câu:1

Số điểm: 0.25

    Số câu:1

Số điểm: 2.0

Số câu:

TL:1

TNKQ:3

Số điểm 2.75. Tỷ lệ 27.5 %

Chủ đề 3:Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) Nêu được nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh, các khối quân sự, thời gian Đức đầu hàng. Hiểu được tại sao Đức lại là nước hung hãn nhất trong Chiến tranh, nguyên nhân của cuộc chiến tranh, ý nghĩa sự kiện CMT10 Nga thắng lợi Hiểu được kết cục của cuộc Chiến tranh. Tính chất của cuộc Chiến tranh, sự kiện đánh dấu sự chuyển biến cục diện chiến tranh Tại sao Chiến tranh Thế giới thứ nhất là chiến tranh đế quốc phi nghĩa      
Số câu:

Tl:0

TNKQ:8

Số điểm 5.0 Tỷ lệ 50 %

Số câu:3

Số điểm: 0.75

  Số câu:3

Số điểm: 0.75

Số câu:1

Số điểm: 2.0

Số câu:2

Số điểm: 0.5

Số câu:1

Số điểm: 1.0

    Số câu:

Tl:1

TNKQ:8

Số điểm 5.0 Tỷ lệ 50 %

Chủ đề 4: Các nước Đông Nam Á thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

 

Biết được quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa phương tây, thời gian Lào trở thành thuộc địa Pháp   Hiểu được ý nghĩa của các cuộc đấu tranh của nhân dân 3 nước Đông Dương; Ý nghĩa của cải cách Rama V.          
Số câu:

Tl:0

TNKQ:4

Số điểm 1.0 Tỷ lệ 10%

Số câu:2

Số điểm: 0. 5

  Số câu:2

Số điểm: 0. 5

          Số câu:

Tl:0

TNKQ:4

Số điểm 1.0 Tỷ lệ 10 %

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?

A. 12 năm.

B. 13 năm

C. 14 năm

D. 15 năm

Câu 2. Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc, nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

A. Đầu hàng đế quốc.

B. Nổi dậy đấu tranh

C. Thỏa hiệp với đế quốc

D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến

Câu 3. Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Do tư sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;

B. Do tư sản lãnh đạo và chính quyền tư sản được thành lập;

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;

D. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền Xô viết thành lập.

Câu 4: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sự hung hãn của Đức

B. Thái tử Á0-Hung bị ám sát

C. Mâu thuẫn Anh_Pháp

D. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

Câu 5: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất?

A. Mĩ.

B.Anh

C. Đức

D. Nhật

Câu 6. Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện trong chiến tranh Thế giới 1 là:

A. 2/4/1917.

B. 3/3/1918.

C.2/11/1918

D. 11/11/1918

Câu 7. Cách mạng Tháng 2 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

A. Lật đổ chế độ tư bản.

B. Lật đổ chính quyền Xô Viết.

C. Lật đổ chế độ phong kiến.

D. Cả A và B.

Câu 8: Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai.

B. Xiêm.

C. Bru nây.

D. Xin ga po

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sự thù địch Anh_Pháp.

B. Sự hình thành phe liên minh

C. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.

D. Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu

Câu 10: Phe Liên Minh gồm những nước nào?

A. Đức-Ý-Nhật.

B. Đức-Áo-Hung.

C. Đức-Nhật-Aó.

D. Đức-Nhật-Mĩ

Câu 11: Vì sao ở Nga, năm 1917, Cách mạng Tháng 2 thắng lợi nhưng vẫn tiếp tục nổ ra cuộc Cách mạng Tháng 10?

A. Vì 2 chính quyền tư sản và vô sản song song tồn tại;

B. Vì 2 chính quyền phong kiến và vô sản song song tồn tại;

C. Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại;

D. Vì Vì 2 chính quyền phong kiến và tư sản song song tồn tại.

Câu 12: Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm:

A. 1863

B. 1883

C. 1884

D. 1893

Câu 13: Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương có ý nghĩa nhự thế nào?

A. Tinh thần yêu nước

B. Tinh thần đoàn kết của 3 nước.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B chưa đúng.

Câu 14: Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào?

A. Trung lập.

B. Dân chủ tư sản.

C. Quân chủ lập hiến.

D. Nền cộng hòa

Câu 15. Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa phong kiến?

A. Tân Sửu.

B. Nam Kinh.

C.Bắc Kinh.

D.Nhâm Ngọ

Câu 16: Những cải cách của ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

A. Không bị biến thành thuộc địa của phương Tây

B. Giữ được độc lập

C. Phát triển thành cường quốc

D. Cả A và B

Câu 17. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chiến tranh nhân dân chính nghĩa.

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc

C. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.

D. Chiến tranh đế quốc chính nghĩa

Câu 18. Trong quá trình chiến tranh thế giới 1 sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diên chính trị thế giới?

A. Thất bại thuộc về phe liên minh.

B. Chiến thắng Véc_đoong

C. Mĩ tham chiến.

D. Cách mạng tháng 10 Nga

Câu 19. Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc?

A. Sơn Tây.

B. Sơn Đông.

C. Trực Lệ.

D. Bắc Kinh

Câu 20: Kết quả chiến tranh thế giới 1 nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?

A. 10 triệu người chết.

B. Sự thất bại của phe liên minh

C. Thành công của cách mạng tháng 10 Nga

D. Phong trào yêu nước phát triển

II. PHẦN TỰ LUÂN ( 5điểm)

Câu 1. Trình bày kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất? Tại sao nói đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa? (3 điểm)

Câu 2. Cách mạng Tháng 10 Nga đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt nam như thế nào? (2điểm)

Đáp án đề thi cuối kì 1 lớp 11 môn Sử

I. TRẮC NGHIỆM:

1C,

2B,

3C,

4B,

5C,

6D,

7C,

8B,

9C,

10B,

11A,

12D,

13C,

14B,

15A,

16D,

17C,

18D,

19B,

20C.

II. TỰ LUẬN:

 

Câu Đáp án Điểm
1 a. Kết cục của chiến tranh Thế giới:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất gây nên những tổn thất to lớn về người và của: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, nhà cửa, nhiều công trình văn hóa bị phá hủy trong chiến tranh… chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la.

– Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mĩ, bản đồ thế giới bị chia lại, Đức mất hết toàn bộ thuộc địa, Anh, Pháp, Mĩ được thêm nhiều thuộc địa.

– Tuy nhiên vào giai đoạn cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, đặc biệt là sự bùng nổ và giành thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

0.5đ

0.5đ

b. Đế quốc phi nghĩa vì:

– Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, phản động, chỉ vì quyền lợi của mình mà giai cấp tư sản đã đẩy nhân dân các nước vào cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương. Sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh về người & của làm tổn hại to lớn cho nhân loại cả về vật chất lẫn tinh thần.

– Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa vì chỉ đem lại nguồn lợi cho giai cấp tư sản cầm quyền. Đứng về cả hai khối đế quốc thì các bên tham chiến đều là phi nghĩa, tổn phí & hậu quả của nó đè nặng lên đời sống của người dân lao động & nhân dân các nước thuộc địa.

– Đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa vì cuộc chiến tranh này do giới cầm quyền ở các nước đế quốc gây ra nhằm thanh toán lẫn nhau để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới nhưng nhân dân lao động lại là người phải gánh chịu mọi hy sinh mất mát về người & của. Chiến tranh đã gây biết bao đau thương tang tóc cho nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia & ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới sau chiến tranh.

0.25đ

0.25đ

0.5đ

2 Cách mạng Tháng 10 Nga đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt nam:

– Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động mạnh đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tháng 6/1925 “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, đào tạo cán bộ cách mạng.. (

– Từ kinh nghiệm thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 6/1/1930) lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng Tám (1945), chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và chiến thắng mùa xuân (1975)…

……………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề thi học kì 1 Sử 11

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-thi-hoc-ki-1-mon-lich-su-lop-11/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp