Bài 3 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tập 2

0
18
Rate this post

hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 3 trang 58 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 2 phần soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài

Xác định hư từ và phân tích tác dụng thể hiện ý nghĩa của chúng trong đoạn văn sau:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)

Trả lời bài 3 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Cách trả lời 1 – Ngắn gọn

– Các hư từ: lại, mà

– Tác dụng: nhấn mạnh sức mạnh, chiến thắng của dân tộc, bộc lộ niềm vui tự hào về nhân dân mình.

Cách trả lời 2 – Chi tiết

– Các hư từ:

+ Đã: chỉ hoạt động xảy ra trước một thời điểm được nói đến.

+ Các: chỉ số nhiều của sự vật (các xiềng xích là các thế lực bị áp bức).

+ Để: chỉ mục đích.

+ Lại: chỉ hoạt động tái diễn (vừa đánh đổ đế quốc, vừa đánh đổ giai cấp phong kiến).

+ Mà: chỉ mục đích (lập nân Dân chủ Cộng Hòa).

– Tác dụng: nhấn mạnh sức mạnh, chiến thắng của dân tộc, bộc lộ niềm vui tự hào về nhân dân mình.

Trên đây là 2 cách trả lời câu hỏi bài 3 trang 58 SGK Ngữ văn 11 tập 2 do tổng hợp và biên soạn giúp các em có một lựa chọn trình bày tối ưu nhất khi soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt trong chương trình Soạn văn 11.

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 58 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-3-trang-58-sgk-ngu-van-11-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp