Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2021 Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

0
18
Rate this post

Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2021 giúp các bạn sinh viên tham khảo, để viết bản cam kết thực hiện chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường dịp đầu năm học 2021 – 2022.

Đồng thời, sau khi tham gia “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu khóa hay còn gọi là tuần chính trị đầu khóa thì sinh viên phải làm bản cam kết và viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân để nộp cho giảng viên. Vậy mời các em cùng tham khảo mẫu cam kết dưới đây để biết cách viết:

Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2021

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2021 Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

BẢN CAM KẾT
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

Tên em là:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……… tháng………… năm…………………………………………………….

Mã sinh viên:…………….…. Lớp:……………..… Ngành:……………………………..

Sau khi tham gia học tập và tìm hiểu các nội dung trong “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa”, trên tinh thần tự giác của sinh viên – công dân, em xin cam đoan sẽ thực hiện các điều sau:

  1. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Các nội quy, quy chế của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội cũng như của Trường ……………………………………….;
  2. Tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội trong trường phát động;
  3. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trái pháp luật;
  4. Không tuyên truyền chống phá Nhà nước; in, sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; Không tham gia chơi hoặc phát tán các trò chơi điện tử trực tuyến có nội dung bạo lực, đồi trụy; Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động trái với quy định của pháp luật;
  5. Không sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật; gian lận trong việc học tập, thi kiểm tra và trong rèn luyện;
  6. Không đánh nhau hay gây rối trật tự công cộng; không mang vũ khí, chất nổ, chất gây cháy và các loại hóa chất độc hại vào trường học;
  7. Không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín dị đoan và các tệ nạn khác;
  8. Không tham gia kinh doanh đa cấp trái phát luật.

Tôi cam kết những điều trên đây với Nhà trường nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý kỷ luật.

Người cam đoan
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………

Ghi chú:
 – Bản cam kết sinh viên viết tay theo mẫu, trên giấy A4.
– Bài thu hoạch sinh viên viết tay trên khổ giấy A4.
– Sinh viên nộp Bản Cam kết và Bài thu hoạch cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất ngày …/…/…
– Phòng QLĐT-HSSV lưu trữ Bản cam kết, tiến hành chấm Bài thu hoạch, đồng thời làm cơ sở đánh giá điểm thi đua và rèn luyện của sinh viên.

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ban-cam-ket-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-2021-mau-ban-cam-ket-tuan-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp