Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2020 – 2021 Đăng ký danh hiệu thi đua Liên đội

0
34
Rate this post

Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2020 – 2021 giúp các Liên đội trường học đăng ký thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu khen thưởng. Sau đó xin xác nhận của Ban giám hiệu và nộp lên Ban Thường vụ Huyện đoàn để làm căn cứ xét khen thưởng cuối năm.

Mẫu đăng ký thi đua khối đội năm 2020 – 2021

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………..

Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2020 – 2021 Đăng ký danh hiệu thi đua Liên đội

………………., ngày … tháng …. năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi: BTV Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện……….

Căn cứ Chương trình công tác Đội năm học 2020 – 2021. Liên đội trường:………….……… đăng ký nội dung thi đua, như sau:

1. Tổng số học sinh:……..: Trong đó: đội viên:……., thiếu niên:……, nhi đồng:……….

– Phấn đấu số đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:………………. em.

2. Tổng số lớp:…………….; Tổng số chi đội (Tính từ lớp 3 trở lên)…………………………

– Phấn đấu: Số chi đội mạnh:………, Số chi đội khá:………, Số chi đội trung bình:…………

3. Tổng số thiếu niên, nhi đồng được kết nạp Đội:………………………….…………

4. Số HS khó khăn được giúp đỡ:…………; xuất quà trao…………………………………

5. Cơ sơ vật chất của Đội (Phòng Đội, báo đội, trống, cờ, huy hiệu đội, đồng phục đội cờ, đội trống, …)…………………………………………………………………………….

6. Số công trình măng non: ……………………………………………………………

7. Thời gian tổ chức: Ngày hội “Nét đẹp thầy trò”……………………………………………..

8. Thời gian tổ chức: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” (đối với khối Tiểu học) và “Tiến Bước lên Đoàn” (đối với khối THCS)…………………………………………………………………..

9. Thời gian tổ chức: diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”

…………………………………………………………………………………………………..…………………

10. Thời gian tổ chức chuyên đề: “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” ……………………………………………………………………………………………………………

11. Thời gian tổ chức: chương trình giờ ra chơi “Trải nghiệm sáng tạo khoa học” : …..

…………………………………………………………………………………………………..…………………

12. Các hoạt động lớn tổ chức trong năm học (Tên hoạt động, thời gian tổ chức).

…………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..……………..….

…………………………………………………………………………………………………..……………..….

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..……………..….

………………………………………………………………………………………………………………………….

13. TPT Đội đăng ký là giáo viên, TPT Đội giỏi: Cấp trường ☐; Cấp huyện ☐.

14. Liên đội trường phấn đấu đạt danh hiệu (Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành nhiệm vụ)….……………….……….

15. Liên đội phấn đấu đạt khen thưởng cấp (huyện, tỉnh, trung ương):…….………..…

Trên đây là bản đăng ký thi đua của đơn vị, đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện theo dõi và xét công nhận thi đua.

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU

GV – TPT ĐỘI TRƯỜNG

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ban-dang-ky-thi-dua-khoi-doi-nam-2020-2021-dang-ky-danh-hieu-thi-dua-lien-doi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp