Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

0
71
Rate this post

Bạn đang không biết Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?.

   Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Đại học Cảnh sát nhân dân

Bạn đang xem: Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Tổng 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu)

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.

Trường

Hỏi đáp

Xem thêm Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

   Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Đại học Cảnh sát nhân dân

Tổng 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu)

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/chi-tieu-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-canh-sat-nhan-dan-nam-2022-la-bao-nhieu/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp