Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

0
25
Rate this post

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên là biểu mẫu được cá nhân lập ra và được gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét và xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên trong xét tuyển theo quy định của nhà nước.

Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi xét tuyển vào các lớp đầu cấp, trường cao đẳng, đại học và được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh. Theo đó, nhóm ưu tiên 01 sẽ được cộng mức cao nhất. Vậy sau đây là mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên mới nhất, mời các bạn cùng đón đọc.

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc- lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Kính gửi: ………………………………………………………..

…………………………………………………………

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………………………… Nơi sinh: ……………………………

Hiện đang công tác tại: (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ cụ thể: ấp, thông, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành) ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Nay Tôi viết đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện ưu tiên để bổ sung hồ sơ dự thi sau đại học.

1. Đối tượng ưu tiên:

Bản thân là: Thương binh, bệnh binh □ Anh hùng LLVT, LĐ □ Dân tộc thiểu số □

(đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên, kèm theo giấy tờ minh chứng)

Nếu là Thương binh hay Anh hùng thì phải nộp kèm 2 bản sao có công chứng giấy chứng nhận của phòng LĐTBXH

Nếu là dân tộc thiểu số thì bắt buộc phải nộp kèm 1 bản sao giấy khai sanh

2. Đối tượng đang công tác liên tục từ năm …….. đến nay (hơn 2 năm) tại xã thuộc

Vùng cao □ Miền núi □ Hải đảo □ Vùng sâu □

(đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên)

Thí sinh phải nộp kèm bản sao quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền

 

……………., ngày … tháng … năm 20…

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Đương sự đã và đang công tác tại
Cơ quan từ năm ………… đến nay

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÔNG TÁC

Các đối tượng được ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng

Các đối tượng được ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng được thực hiện theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT quy định về các nhóm đối tượng ưu tiên như sau:

Nhóm

Đối tượng ưu tiên

Tên đối tượng ưu tiên

UT1

Đối tượng 01

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1

Đối tượng 02

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Đối tượng 03

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;”

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

Đối tượng 04

+ Thân nhân liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng

UT 2

Đối tượng 05

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;

Đối tượng 06

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

Đối tượng 07

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật;

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 03 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

+ Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/don-xin-xac-nhan-doi-tuong-uu-tien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp