Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 109, 110 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

0
87
Rate this post

Giải bài tập trang 109, 110 Bài tập cuối chương 5 Một số yếu tố thống kê sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 3 Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây.

Bài 1 trang 109 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Bảng thống kê dưới đây biểu diễn dữ liệu về chi tiêu của gia đình bạn Lan. Em hãy phân loại dữ liệu dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 109, 110 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Lời giải: 

* Dữ liệu định tính:

+ Mục chi tiêu: Chi tiêu thiết yếu; chi tiêu tài chính; chi tiêu cá nhân.

+ Liệt kê chi tiết: Ăn, ở, đi lại, hóa đơn tiện ích; Trả nợ, tiết kiệm, dự phòng; Du lịch, giải trí, mua sắm.

* Dữ liệu định lượng: Tỉ lệ phần trăm: 50%, 20%, 30%

Bài 2 trang 109 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 10 học sinh giỏi Toán của lớp 7B, ta được dãy số liệu sau: 8;8;8;8,5;9;9;9;9,5;10;10.

Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B hay không?

Lời giải:

Dữ liệu trên không đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu của các học sinh không phải học sinh giỏi Toán

Bài 3 trang 110 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới.

Lời giải:

Bài 4 trang 110 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tập đoàn X có 6 công ty A,B,C,D,E,F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau:

Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỉ đồng?

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là bao nhiêu phần trăm?

Lời giải: 

Công ty A,B,C,D,E,F lần lượt đóng góp vào tập đoàn: 22%; 26%; 12%; 10%; 14%; 16% tổng doanh thu của tập đoàn

a) Doanh thu của cả tập đoàn là:

(650:frac{{10}}{{100}} = 6500) (tỉ đồng)

Doanh thu của công ty B là:

(6500.frac{{26}}{{100}} = 1690) (tỉ đồng)

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là:

16% – 10% = 6% (tổng doanh thu của tập đoàn)

Bài 5 trang 110 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được ở căng tin trường Kim Đồng vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Lời giải: 

Bài 6 trang 110 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi.

 

a) Đơn vị thời gian là gì?

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất?

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất?

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào?

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào?

Lời giải: 

a) Đơn vị thời gian là: Năm

b) Năm 2012 có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất

c) Năm 2007 có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian từ 2007 – 2008; 2008 – 2009 ; 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2014 – 2015

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian từ 2006 – 2007; 2002 – 2013; 2013 – 2014 ;2015 – 2016

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-6-trang-109-110-sgk-toan-7-tap-1-ctst/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp