Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4

0
52
Rate this post

Giải bài tập trang 172 bài ôn tập về đại lượng (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = …phút                       1 năm  = ….tháng

1 phút = …giây                     1 thế kỉ = …năm

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 4

1 giờ = …giây                       1 năm không nhuận = …ngày

                                            1 năm nhuận = …ngày

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = …phút                          3 giờ 15 phút = ….phút

420 giây = …phút                         ({1 over {12}}) giờ = …phút

b) 4 phút = …giây                         3 phút 25 giây = …giây

2 giờ = …giây                              ({1 over {10}}) phút = …giây

c) 5 thế kỉ = …năm                       ({1 over {20}}) thế kỉ  = …năm

12 thế kỉ = …năm                          2000 năm = ….thế kỉ

Bài 3: >,

5 giờ 20 phút…300 phút                        ({1 over 3}) giờ …20 phút

495 giây …8 phút 15 giây                      ({1 over 5}) phút ….({1 over 3}) phút

Bài 4: Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày:

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Bài 5: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 600 giây ;              b) 20 phút ;               c) ({1 over 4}) giờ;              d) ({3 over {10}}) giờ

Bài giải:

Bài 1:

1 giờ = 60 phút                  1 năm  = 12tháng

1 phút = 60 giây                1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600giây               1 năm không nhuận = 365 ngày

                                          1 năm nhuận = 366 ngày

Bài 2:

a) 5 giờ = 300 phút                     3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút                        ({1 over {12}})giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây                   3 phút 25 giây = 205giây

2 giờ = 7200 giây                        ({1 over {10}}) phút =  6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm                  ({1 over {20}}) thế kỉ  = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm                   2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3: 

5 giờ 20 phút > 300 phút                       ({1 over {3}}) giờ = 20 phút

495 giây  = 8 phút 15 giây                    ({1 over {5}})phút

Bài 4:

a) Hà ăn sáng trong 20 phút

(6 giờ 30 phút – 6 giờ 10 phút = 20 phút )

b) Buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ:

(11 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ)

Bài 5:

Ta có 600 giây = 10 phút;           ({1 over {4}})giờ = 15 phút

({2 over {10}})giờ = 12 phút

Vì 10 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là dài nhất.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-172-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp