Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 7

0
92
Rate this post

Giải bài tập trang 82 bài 1 Hai góc đối đỉnh Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 1: Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2…

Bài 1 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

 Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 7

a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Hướng dẫn giải:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Oy.


Bài 2 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

 Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

Hướng dẫn giải:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.


Bài 3 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là (widehat{zAt’}) và (widehat{z’At}.)

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là (widehat{zAt}) và (widehat{z’At’}.)


Bài 4 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

 Vẽ góc xBy có số đo bằng (60^{circ}). Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

Góc đối đỉnh với (widehat{xBy}) là (widehat{x’By’}). Và (widehat{x’By’}=60^{circ}). 


Bài 5 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng (56^{circ}.)

b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?

c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Hướng dẫn giải:

a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc (widehat{ABC}=56^{circ}).

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC.

Ta có (widehat{ABC’}=180^{circ}-widehat{ABC}=180^{circ}-56^{circ}=124^{circ}).

c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA’, thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Ta được (widehat{C’BA}=widehat{ABC}) (hai góc đối đỉnh) nên (widehat{C’BA’}=56^{circ}.)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-82-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp