Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SBT Toán 9 tập 2

0
38
Rate this post

Giải bài tập trang 156 bài 1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 1: Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó…

Câu 1 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.

Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 12cm, CD = 16cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Gợi ý làm bài

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SBT Toán 9 tập 2

Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Ta có:

IA = IB = IC = ID (tính chất hình chữ nhật)

Vậy bốn điểm A, B, C, D  cùng nằm trên một đường tròn bán kính ({{AC} over 2})

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

(eqalign{
& A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} = {16^2} + {12^2} cr 
& = 256 + 144 = 400 cr} )

Suy ra: (AC = sqrt {400}  = 20,(cm))

Vậy bán kính đường tròn là: (IA = {{AC} over 2} = {{20} over 2} = 10,(cm))

 


Câu 2 trang  156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy,  hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm:

A( 1 ; -1), (B( – sqrt 2 ;sqrt 2 )) và C( 1 ; 2) đối với đường tròn (O ; 2 ).

Gợi ý làm bài

Gọi R là bán kính của đường tròn (O ; 2). Ta có R = 2

(O{A^2} = {1^2} + {1^2} = 2 Rightarrow OA = sqrt 2  

Vì OA

(eqalign{
& O{B^2} = {(sqrt 2 )^2} + {(sqrt 2 )^2} cr 
& = 2 + 2 = 4 Rightarrow OB = 2 cr} )

Vì OB = R nên điểm B thuộc đường tròn (O; 2)

(eqalign{
& O{C^2} = {1^2} + {2^2} = 1 + 4 = 5 cr 
& Rightarrow OC = sqrt 5 > 2 cr} )

Vì OC > R nên điểm C nằm ngoài đường tròn (O; 2).

 


Câu 3 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.

 

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

(1)Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm O cố định bằng 3cm

(4) có khoảng cách đến điểm O nhỏ hơn hoặc bằng 3cm.

(2)Đường tròn tâm O bán kính 3cm gồm tất cả những điểm

(5) cách điểm O một khoảng bằng 3cm.

(3)  Hình tròn tâm O bán kình 3cm gồm tất cả những điểm

(6) là đường tròn tâm O bán kính 3cm.

 

(7) có khoảng cách đến điểm O lớn hơn 3cm.

 

Gợi ý làm bài

(1)   nối  với (6)

(2)   nối với (5)

(3)    nối với (4).

 


Câu 4 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.

Cho góc nhọn xOy và hai điểm D, E thuộc tia Oy. Dựng đường tròn tâm M đi qua D và E sao cho tâm M nằm trên tia Ox. 

Gợi ý làm bài

*        Cách dựng

−        Dựng đường trung trực của DE cắt Ax tại M.

−        Dựng đường tròn tâm M bán kính MD.                            

*        Chứng minh

Theo cách dựng ta có:

(M in Ox)

MD = ME (tính chất đường  trung trực)

Suy ra: (E in (M;MD))

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-156-sbt-toan-9-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp