Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
97
Rate this post

Giải bài tập trang 36 bài héc-ta Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

7ha = …….m2

16ha = ……..m2

1km2 = ……..ha

40km2 = ………ha

(eqalign{
& {1 over {10}}ha, = ,……….{m^2} cr
& {1 over 4}ha = ,…………{m^2} cr
& {1 over {100}}k{m^2} = ………ha cr
& {2 over 5}k{m^2} = ………..ha cr} ) 

b)

40 000m2 = ……….ha                       2600ha = ………km2

700 000m2 = ………ha                      19 000ha = ………km2

2. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

a) 54km2

b) 71ha > 80 000m2           

c) (5{m^2},8d{m^2} = 5{8 over {10}}{m^2},,,,,,,)

3. Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông?

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

A. 3ha                                                      B. 30ha

C. 300ha                                                  D. 3000ha

Đáp án

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)

7ha = 70 000m2

16ha = 160 000m2

1km2 = 100 ha

40km2 = 4000ha

(eqalign{
& {1 over {10}}ha, = ,1000{m^2} cr
& {1 over 4}ha = ,2500{m^2} cr
& {1 over {100}}k{m^2} = 1ha cr
& {2 over 5}k{m^2} = 40ha cr}) 

b)

40 000m2 = 4 ha                           2600ha = 26 km2

700 000m2 = 70 ha                       19 000ha = 190 km2

2. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

a) 54km2     S

b) 71ha > 80 000m2            Đ         

c) (5{m^2},8d{m^2} = 5{8 over {10}}{m^2})    S

3. 

Tóm tắt

 

Bài giải

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là:

670 – 440 = 230 (ha)

230ha = 2 300 000 (m2)

Đáp số: 2 300 000 m2

4. 

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

300 x 100 = 30 000 m2

Vậy phải khoanh tròn vào A.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-36-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp