Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 SBT Toán 7 tập 1

0
73
Rate this post

Giải bài tập trang 5 bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 1: Điền ký hiệu …

Câu 1 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Điền ký hiệu ( ( in , notin , subset ) ) thích hợp vào chỗ trống:

( – 5…N;)                  ( – 5…Z;)               ( – 5….Q;)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 SBT Toán 7 tập 1

({{ – 3} over 7}….Z;)              ({{ – 3} over 7}….Q;)           (N…Q)

Giải

( – 5 notin N;)                ( – 5 in Z;)             ( – 5 in Q;)

({{ – 3} over 7} notin Z;)                ({{ – 3} over 7} in Q;)              (N subset Q)

 


Câu 2 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Biểu diễn các số hữu tỉ ({3 over { – 4}};{5 over 3}) trên trục số

Giải

Ta có: ({3 over { – 4}} = {{ – 3} over 4})

 


Câu 3 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông:

Giải

 


Câu 4 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên.

c) Số 0 là số hữu tỉ dương

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm.

e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Giải

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương: Đúng

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên: Đúng

c) Số 0 là số hữu tỉ dương: Sai

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm: Sai

e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm: Sai

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-5-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp