Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SBT Toán 9 tập 1

0
114
Rate this post

Giải bài tập trang 5, 6 bài 1 căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 1: Tính căn bậc hai số học của…

Câu 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1

Tính căn bậc hai số học của:

a) 0,01 ;         

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SBT Toán 9 tập 1

b) 0,04 ;         

c) 0,49 ;         

d) 0,64 ;

e) 0,25;           

f) 0,81 ;

g) 0,09 ;         

h) 0,16.

Gợi ý làm bài

a) (sqrt {0,01} ) = 0,1 vì 0,1 ( ge ) 0 và (0,1)(^2) = 0,01

b) (sqrt {0,04}  = 0,2) vì 0,2 ≥ 0 và  (0,2)2 = 0,04

c) (sqrt {0,64}  = 0,8) vì 0,8 ≥ 0 và (0,8)2 = 0,64

d) (sqrt {0,49}  = 0,7) vì 0,7 ≥ 0 và (0,7)2 = 0,49

e) (sqrt {0,25}  = 0,5) vì 0,5 ≥ 0 và (0,5)2 = 0,25

f) (sqrt {0,81}  = 0,9) vì 0,9 ≥ 0 và (0,9)2 = 0,81

g) (sqrt {0,09}  = 0,3) vì 0,3 ≥ 0 và (0,3)2 = 0,09

h) (sqrt {0,16}  = 0,4) vì 0,4 ≥ 0 và (0,4)2 = 0,16

 


Câu 2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng máy tính bỏ túi ( máy tính CASIO  fx-220, CASIO  fx-500A, SHARP EL-500M,…) tìm x thỏa mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

a) ({x^2} = 5;)

b) ({x^2} = 6;)

c) ({x^2} = 2,5;)

d) ({x^2} = sqrt 5 .)

Gợi ý làm bài

a) ({x^2} = 5 Rightarrow {x_1} = sqrt 5 ) và ({x_2} =  – sqrt 5 )

Ta có : ({x_1} = sqrt 5  approx 2,236) và ({x_2} =  – sqrt 5  =  – 2,236)

b) ({x^2} = 6 Rightarrow {x_1} = sqrt 6 ) và ({x_2} =  – sqrt 6 )

Ta có : ({x_1} = sqrt 6  approx 2,449) và ({x_2} =  – sqrt 6  approx  – 2,449)

c) ({x^2} = 2,5 Rightarrow {x_1} = sqrt {2,5} ) và ({x_2} =  – sqrt {2,5} )

Ta có : ({x_1} = sqrt {2,5}  approx 1,581) và ({x_2} =  – sqrt {2,5}  approx  – 1,581)

d) ({x^2} = sqrt 5  Rightarrow {x_1} = sqrt {sqrt 5 } ) và ({x_2} =  – sqrt {sqrt 5 } )

Ta có : ({x_1} = sqrt {sqrt 5 }  approx 1,495) và ({x_2} =  – sqrt {sqrt 5 }  approx  – 1,495)

 


Câu 3 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Số nào có căn bậc hai là:

a) (sqrt 5 ) ;

b) 1,5 ;

c) -0,1 ;

d) ( – sqrt 9 )?

Gợi ý làm bài

a) Số 5 có căn bậc hai là (sqrt 5 )

b) Số 2,25 có căn bậc hai là 1,5

c) Số 0,01 có căn bậc hai là -0,1

d) Số 9 có căn bậc hai là ( – sqrt 9 ).

 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-5-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp