Giải bài 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
88
Rate this post

Giải bài tập trang 51 bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)…

Đề bài

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 6m 7dm = 6,7m                           b) 12m 23cm = …….m

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

    4dm 5cm = ….dm                             9m 192mm = ……m

   7m 3cm = …..m                                8m 57mm = ………m

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 13cm = ……….m                       b) 3dm = ………..m

   6dm 5cm = ………..dm                          3cm = ………..dm

   6dm 12mm = ……….dm                        15cm = ……….m

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 832m = ……….km                     b) 753m = ………km

    7km 37m  =…………km                          42m = ……….km

   6km 4m = ……………km                          3m = …………km

Đáp án

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 6m 7dm = 6,7m                         b) 12m 23cm = 12,23m

    4dm 5cm = 4, 5dm                      9m 192mm =  9,192 m

   7m 3cm = 7,03m                          8m 57mm = 8,057 m

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 13cm = 4,13m                       b) 3dm = 0,3m

   6dm 5cm =  6,5dm                           3cm = 0,3dm

   6dm 12mm = 6,12dm                       15cm = 0,15m

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 832m = 8,832 km                  b) 753m = 0,753km

    7km 37m  = 7,037km                       42m = 0,042 km

    6km 4m = 6,004km                          3m = 0,03km

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-51-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp