Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 6 bài 1 căn bậc hai SGK Toán 9 tập 1. Câu 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng…

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng

121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải:

√121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

√144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

√169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

√225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

√256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

√324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

√361 = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

√400 = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20.


Bài 2 trang 6 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 2. So sánh

a) 2 và (sqrt{3})  ;    b) 6 và (sqrt{41})    ;    c) 7 và (sqrt{47}).

Lời giải.

Câu a:

Ta có: (2=sqrt{2^2}=sqrt{4}) và (4>3) nên ta suy ra (sqrt{4}>sqrt{3})

Vậy (2>sqrt{3})

Câu b:

Ta có: (6=sqrt{36}) và (36

Vậy: (6

Câu c: Tương tự như hai câu trên, ta cũng viết lại là:

(7=sqrt{7^2}=sqrt{49}) và (49>47) nên ta suy ra (sqrt{49}>sqrt{47})

Vậy (7>sqrt{47})

 

Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

a) x2 = 2;                  b) x2 = 3;

c) x2  = 3,5;               d) x2  = 4,12;

Hướng dẫn giải:

Nghiệm của phương trình x2 = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a.

a) ({x^2} = 2 Leftrightarrow x =  pm sqrt 2 )

Tính bằng máy tính ta được:

(x approx  pm 1,414)

b) ({x^2} = 3 Leftrightarrow x =  pm sqrt 3 )

Tính bằng máy tính ta được:

(x approx  pm 1,732)

c) ({x^2} = 3,5 Leftrightarrow x =  pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy tính ta được:

(x approx  pm 1,871)

d) ({x^2} = 4,12 Leftrightarrow x =  pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính ta được:

(x approx  pm 2,03)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-6-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp