Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 40 SGK toán 8 tập 2

0
29
Rate this post

Giải bài tập trang 40 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân sgk toán 8 tập 2. Câu 10: a) So sánh (-2).3 và -4.5…

Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

Bạn đang xem: Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 40 SGK toán 8 tập 2

(-2).30

Hướng dẫn làm bài:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

Ta có: -2 0

=>(-2).3

=>(-2).3

b) Từ bất đẳng thức: (-2).3 0  thì được:  (-2).30

Từ bất đẳng thức: (-2).3

 (left( { – 2} right).30 + 4,5

=>(-2).30 + 4,5


Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a

a) 3a + 1 -2b – 5 .

Hướng dẫn làm bài:

Thật vậy:

a) Vì a 3a 0)

=>3a + 1

b) a -2a > -2b (nhân cả hai vế với -2

=>-2a – 5 > -2b – 5 (cộng vào hai vế với -5)


Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Chứng minh:

a) 4.(-2) + 14

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có:

-2 4 (-2)

=>4 (-2) + 14

b) 2 > -5 => (-3)2

=>(-3)2 + 5


Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2

So sánh a và b nếu:

a) a + 5 -3b;

c) 5a – 6 ≥ 5b – 6 ;                               d) -2a + 3 ≤ -2b + 3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a + 5

=>a + 5 + (-5)

=>a

Vậy a

b) Ta có : -3a > -3b

=>( – 3a.left( { – {1 over 3}} right)

=>a 

c) Ta có: 5a – 6 ≥ 5b – 6

=>5a – 6 + 6 ≥ 5b – 6 + 6

=> 5a ≥ 5b

=>(5a.{1 over 5} ge 5b.{1 over 5})

=>(a ge b)

Vậy a ≥ b.

d) -2a + 3 ≤ -2b + 3

=>-2a ≤ -2b

=>( – 2aleft( { – {1 over 2}} right) ge  – 2b.left( { – {1 over 2}} right))

=>  (a ge b)

Vậy (a ge b)


Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a

a) 2a + 1 với 2b + 1;                             b) 2a + 1 với 2b +3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a 2a 0

=> 2a +1

Vậy nêú a

b) (left. {matrix{{ 2b + 1 2a + 1

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-10-11-12-13-14-trang-40-sgk-toan-8-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp