Giải bài 12, 13, 14, 15 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
28
Rate this post

Giải bài tập trang 102 bài 2 hai đường thẳng vuông góc Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 12: Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke…

Câu 12 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 12, 13, 14, 15 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

– Đặt cạnh góc vuông của êke trượt trên đường thẳng d sao cho cạnh góc vuông còn lại của Êke đi qua điểm O.

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d.

 

Câu 13 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.

Giải

Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua điểm O và hai nửa đường thẳng đó trùng nhau.

 


Câu 14 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 60°. Lấy điểm A trên tia Ox (A khác O) rồi vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_1}) vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trên tia Oy (B khác O) rồi vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_2}) vuông góc với tia Oy tại B. Gọi giao điểm của ({{rm{d}}_1}) và ({{rm{d}}_2}) là C.

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm A, B được chọn.

Giải

Tùy theo vị trí điểm A, B được chọn trên tia Ox, Oy mà có các trường hợp hình vẽ sau:

 


Câu 15 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

Giải

– Vẽ đoạn thẳng AB = 24mm.

– Vẽ trung điểm I của đoạn AB.

– Vẽ đường thẳng d đi qua I và d vuông góc với AB.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-12-13-14-15-trang-102-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp