Giải bài 128, 129, 130, 131 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

0
77
Rate this post

Giải bài tập trang 96 bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 128: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d…

Câu 128 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d. Gọi B là điểm đối xứng với A qua M. Điểm B di chuyển trên đường nào ?

Giải:                                                               

Bạn đang xem: Giải bài 128, 129, 130, 131 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Kẻ  AK ⊥ d, BH ⊥ d

M thay đổi trên d, B đối xứng với A qua M nên AM = MB

Xét hai tam giác vuông AKM và BHM:

(widehat {AKM} = widehat {BHM} = {90^0})

AM = MB (chứng minh trên)

(widehat {AMK} = widehat {BMH}) (đối đỉnh)

Do đó: ∆ AKM = ∆ BHM (cạnh huyền, góc nhọn) ⇒ AK = BH

Điểm A cố định, đường thẳng d cố định nên AK không thay đổi

M thay đổi, B thay đổi cách đường thẳng d cố định một khoảng bằng AK không đổi nên B chuyển động trên đường thẳng xy song song với d một khoảng bằng AK.

 


Câu 129 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

Giải:                                                              

Gọi giao điểm của AD và BE là C.

∆ ABC có: (widehat A = {60^0}) (vì ∆ ADM đều)

                  (widehat B = {60^0}) (vì ∆ BEM đều)

Suy ra: ∆ ABC đều, AC = AB = BC nên điểm C cố định

(widehat A = widehat {EMB} = {60^0})

⇒ ME // AC (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay ME // DC

(widehat {DMA} = widehat B = {60^0})

⇒ MD // BC (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay MD // EC

Tứ giác CDME là hình bình hành

I là trung điểm của DE nên I là trung điểm của CM

Kẻ CH ⊥ AB, IK ⊥ AB ⇒ IK // CH

Trong ∆ CHM ta có:

CI = IM

IK // CH

nên IK là đường trung bình của ∆ CHM ⇒ IK = ({1 over 2})CH

C cố định ⇒ CH không đổi ⇒ IK =({1 over 2})CH không thay đổi nên I chuyển động trên đường thẳng song song AB, cách AB một khoảng bằng ({1 over 2})CH.

Khi M trùng với A thì I trùng trung điểm P của AC.

Khi M trùng với B thì I trùng với trung điểm Q của BC.

Vậy khi M chuyển động trên đoạn thẳng AB thì I chuyển động trên đoạn PQ (P là trung điểm của AC, Q là trung điểm của BC)

 


Câu 130 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

Giải:                                                                     

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

AC = BD (tính chất hình chữ nhật)

⇒ OA = OD = ({1 over 2})AC

AD = ({1 over 2})AC (gt)

Suy ra: OA = OD = AD

⇒ ∆ OAD đều

( Rightarrow widehat {AOD} = {60^0})

Câu 131 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng hình chữ nhật ABCD, biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 100°.

Giải:                                                                     

Cách dựng:

       –            Dựng ∆ OAB biết OA = OB = 2cm.
(widehat {AOB} = {100^0})

       –            Trên tia đối tia OA dựng điểm C sao cho OC = OA = 2cm

       –            Trên tia đối tia OB dựng điểm D sao cho OD = OB = 2cm

Nối AD, BC, CD ta có hình chữ nhật ABCD cần dựng.

Chứng minh:

OA = OC, OB = OD nên tứ giác ABCD là hình bình hành

AC = BD = 4(cm) nên hình bình hành ABCD là hình chữ nhật

Lại có : (widehat {AOB} = {100^0})

Trường

 

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-128-129-130-131-trang-96-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp