Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 43 SGK toán 8 tập 2

0
73
Rate this post

Giải bài tập trang 43 bài 3 Bất phương trình một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 15: Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình bào trong các bất phương trình sau:…

Bài 15 trang 43 sgk toán 8 tập 2

 Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình bào trong các bất phương trình sau:

a) 2x + 3 2x + 5;                 c) 5 – x > 3x – 12

Bạn đang xem: Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 43 SGK toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải:

a) Thay x = 3 vào bất phương trình ta được: 2.3 + 3 9

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình2x + 3

b) Thay x = 3 vào bất phương trình ta có: -4.3 > 2.3 + 5 => -12 > 11 (khẳng định sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình -4x > 2x + 5

c) Thay x = 3 vào bất phương trình ta có: 5 – 3 > 3.3 -12 => 2 > -3 (khẳng định đúng)

Vậy x = 3 là nghiệm của bất phương trình 5 – x > 3x – 12


Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x -3;              d) x  ≥ 1.

Hướng dẫn giải:

a) Tập hợp nghiệm: S = {x/x

b) Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≤ -2}

c) Tập hợp nghiệm: S = {x/x > -3}

d) Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≥ 1}


Bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

Hướng dẫn giải:

a) Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 6

b) Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 2

c) Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 5 

d) Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x


Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

Hướng dẫn giải:

GỌi x là vận tốc của ô tô (x > 0, tính bằng km/h)

Thời gian đi từ A đến B: ( frac{50}{x})

Để đến B trước 9 giờ thì ( frac{50}{x}) 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-15-16-17-18-trang-43-sgk-toan-8-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp