Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 139, 140 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
40
Rate this post

Giải bài tập trang 139, 140 bài 2 hai tam giác bằng nhau Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 19: Hai tam giác trong hình dưới có bằng nhau hay không? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó….

Câu 19 trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hai tam giác trong hình dưới có bằng nhau hay không? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó.

Bạn đang xem: Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 139, 140 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

Hai tam giác trên bằng nhau.

Ký  hiệu: ∆ABC = ∆ EHD

 


Câu 20 trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho ∆ABC = ∆DEF. Viết các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau.

Giải

Ta có: ∆ABC = ∆DEF

Suy ra: AB = DE; AC = DF; BC = EF

(widehat A = widehat D;widehat B = widehat E;widehat C = widehat F)

 


Câu 21 trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh H, K, D. Hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó, biết rằng AB = KD, (widehat B = widehat K).

Giải

Ta có: (widehat B = widehat K) nên đỉnh B tương ứng với đỉnh  K

            AB = KD nên đỉnh D tương ứng với đỉnh A

            Suy ra đỉnh C tương ứng với đỉnh H

Vậy ∆ABC = ∆ DKH

 


Câu 22 trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho ∆ABC = ∆DMN

a) Viết đẳng thức trên dưới một vài dạng khác.

b) Cho AB = 3cm, AC = 4cm, MN = 6cm. Tính chu vi của mỗi tam giác nói trên.

Giải

a) ∆BCA  = ∆ MND; ∆ ABC = ∆DNM; ∆ BAC = ∆ MDN;…

b) Vì ∆ABC = ∆ DMN nên AB = DM; AC = DN; BC = MN

Mà AB = 3cm, AC = 4cm, MN = 6cm

Suy ra: DM = 3cm, DN = 4cm, BC = 6cm

Chu vi ∆ABC là: AB + AC + BC = 3 + 4 + 6 = 13 (cm)

Chu vi ∆DMN là: DM + DN + MN = 3 + 4 + 6 = 13 (cm)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-19-20-21-22-trang-139-140-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp