Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 36 SGK Toán 7

0
34
Rate this post

Giải bài tập trang 36 bài 4 Đơn thức đồng dạng Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 20: Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó…

Bài 20 trang 36 sgk toán 7 – tập 2

 Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem: Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 36 SGK Toán 7

Có vo số các đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y. Chẳng hạn:

Ba đơn thức đồng dạng với -2x2y là:

5x2y;  (frac{2}{3}) x2y; – (frac{1}{3}) x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

-2x2y + 5x2y + (frac{2}{3}) x2y + (- (frac{1}{3}) x2y) = (-2 + 5 + (frac{2}{3}) – (frac{1}{3})) x2y = (frac{10}{3}) x2y.


Bài 21 trang 36 sgk toán 7 – tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

(frac{3}{4}) xyz2; (frac{1}{2})xyz2;   -(frac{1}{4})xyz2;

Hướng dẫn giải:

Tính tổng của các đơn thức: (frac{3}{4}) xyz2; (frac{1}{2})xyz2;   -(frac{1}{4})xyz2 là

(frac{3}{4}) xyz+ (frac{1}{2})xyz+   (-(frac{1}{4})xyz2) = ( (frac{3}{4}) + (frac{1}{2}) – (frac{1}{4})) xyz= xyz2.


Bài 22 trang 36 sgk toán 7 – tập 2

Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) (frac{12}{15}) x4y2 và (frac{5}{9}) xy;

b) – (frac{1}{7}) x2y và -(frac{2}{5}) xy4.

Hướng dẫn giải:

a) Tích của hai đơn thức  (frac{12}{15}) x4y2 và (frac{5}{9}) xy là  (frac{12}{15}) x4y2 . (frac{5}{9}) xy = (frac{4}{9}) x5 y3;

Đơn thức tích có bậc 8.

b) – (frac{1}{7}) x2y . (-(frac{2}{5}) xy4) = (frac{2}{35}) x3y5

Đơn thức tích có bậc 8.


Bài 23 trang 36 sgk toán 7 – tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) 3x2y + (square) = 5x2y

b) (square) – 2x2 = -7x2

c) (square) + (square) + (square) = x5.

Hướng dẫn giải:

Điền các đơn thức thích hợp vaod chỗ trống:

a) 3x2y + (square) = 5x2y   → (square) là 2x2y

b) (square) – 2x2 = -7x    → (square) là -5 x2      

 

c) (square) + (square) + (square) = xcó nhiều cách điền khác nhau:

  • Ba ô trống là ba đơn thức đồng dạng với và tổng 3 hệ số bằng 1 chẳng hạn 15x; -12x; -2x.
  • Một ô là x, thì ô còn lại là 2 đơn thức đồng dạng có hệ đối nhau chẳng hạn: x; 2x2 ; -2x2 .

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-20-21-22-23-trang-36-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp