Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 38 SGK Toán 7

0
84
Rate this post

Giải bài tập trang 38 bài 5 Đa thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 24: Ở Đà Lạt, giá táo là x(đ/kg) và giá nho là y(đ/kg)…

Bài 24 trang 38 sgk toán 7 – tập 2

Ở Đà Lạt, giá táo là x(đ/kg) và giá nho là y(đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

Bạn đang xem: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 38 SGK Toán 7

a) 5 kg táo và 8 kg nho.

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg.

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?

Hướng dẫn giải:

a) Gọi A là số tiền mua 5kg táo và 8kg nho

Ta có: A = 5x + 8y

b) Mỗi hộp táo có 12 kg nên 10 hộp có 10.12 = 120kg.

Mỗi hộp nho có 10 kg nên 15 hộp có 10.15 = 150kg.

Ta có: B = 120x + 150y

Các biểu thức A; B đều là đa thức.


Bài 25 trang 38 sgk toán 7 – tập 2

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) 3x2 – (frac{1}{2}) x + 1 + 2x – x2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2.

Hướng dẫn giải:

a) 3x2 – (frac{1}{2}) x + 1 + 2x – x= 3x2 + (frac{3}{2})x + 1 có bậc 2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x= 10x3 có bậc 3.


Bài 26 trang 38 sgk toán 7 – tập 2

Thu gọn đa thức sau:

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2.

Hướng dẫn giải:

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2.

Q = (x2 + x2 + x2 ) + (y2 – y2 + y2) + (z2 + z2 – z2)

= 3x2 + y2 + z2.


Bài 27 trang 38 sgk toán 7 – tập 2

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1;

P = (frac{1}{3}) x2 y + xy2 – xy + (frac{1}{2}) xy2 – 5xy – (frac{1}{3}) x2y.

Hướng dẫn giải:

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1.

Ta có: P = (frac{1}{3}) x2 y + xy2 – xy + (frac{1}{2}) xy2 – 5xy – (frac{1}{3}) x2y

P = (frac{1}{3}) x2 y – (frac{1}{3}) x2y + (frac{1}{2}) xy2 + xy2 – xy – 5xy  = (frac{3}{2}) xy2 – 6xy

Thay x = 0,5 và y = 1 ta được

P = (frac{3}{2}) . 0,5 . 12 – 6. 0,5 . 1 = (frac{3}{4}) – 3 = (frac{-9}{4}).

Vậy P = (frac{-9}{4}) tại x = 0,5 và y = 1.


Bài 28 trang 38 sgk toán 7 – tập 2

Ai đúng ? Ai sai ?

Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức M = x6 – y5 + x4y4 + 1 bằng bao nhiêu ?”

Bạn Thọ nói: “Đa thức M có bậc là 6”.

Bạn Hương nói: “Đa thức M có bậc là 5”.

Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai”.

Theo em, ai đúng ? Ai sai ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải:

Đa thức M là đa thức bậc 6 đối với biến x, bậc 5 đối với biến y và bậc 8 (= 4 + 4) đối với tập hợp biến. Như vậy.

– Bạn Thọ và Hương nói sai.

– Nhận xét của bạn Sơn là đúng

– Câu trả lời đúng: Đa thức M có bậc là 8.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-24-25-26-27-28-trang-38-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp