Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1

0
93
Rate this post

Giải bài tập trang 55 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau SGK Toán 9 tập 1. Câu 24: Cho hai hàm số bậc nhất…

Bài 24 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 24. Cho hai hàm số bậc nhất (y = 2x + 3k)  và  (y = (2m + 1)x + 2k – 3).

Tìm điều kiện đối với (m) và (k) để đồ thị của hai hàm số là:

Bạn đang xem: Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1

a) Hai đường thẳng cắt nhau;

b) Hai đường thẳng song song với nhau;

c) Hai đường thằng trùng nhau.

Giải:

Hàm số đã cho là hàm bậc nhất nên (2m+1ne 0Leftrightarrow mne -{1over 2})

a) Hai đường thẳng cắt nhau:

(Leftrightarrow 2neq 2m+1)

(Leftrightarrow mneq frac{1}{2})

Kết hợp điều kiện hàm bậc nhất (m ne  pm {1 over 2})

b) Hai đường thẳng song song:

(Leftrightarrow left{begin{matrix} 2=2m+1\ 3kneq 2k-3 end{matrix}right.)

(Leftrightarrow left{begin{matrix} m=frac{1}{2}\ kneq -3 end{matrix}right.)

c) Hai đường thẳng trùng nhau:

(Leftrightarrow left{begin{matrix} 2=2m+1\ 3k= 2k-3 end{matrix}right.)

(Leftrightarrow left{begin{matrix} m=frac{1}{2}\ k= -3 end{matrix}right.)

 


Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

(y = {2 over 3}x + 2);                                       (y =  – {3 over 2}x + 2)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng (y = {2 over 3}x + 2) và (y =  – {3 over 2}x + 2) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình dưới

 

b)

Vì M thuộc đồ thị (y=1) và (y = frac{2}{3}x + 2) 

(Rightarrow frac{2}{3}x_M+2=1Rightarrow x_M=frac{-3}{2})

(Rightarrow Mleft ( -frac{3}{2};1 right ))

Vì N thuộc đồ thị (y=1) và (y = – frac{3}{2}x + 2)

(Rightarrow -frac{3}{2}x_N+2=1Rightarrow x_N=frac{2}{3})

(Rightarrow Nleft ( frac{2}{3};1 right ))

Ta có đồ thị:

 


Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 26. Cho hàm số bậc nhất (y = ax – 4)   (1). Hãy xác định hệ số (a) trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng (y = 2x – 1) tại điểm có hoành độ bằng (2).

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng (y = -3x + 2) tại điểm có tung độ bằng (5).

Giải:

a) Giả sử hai hàm số cắt nhau tại (A(x_A;y_A)), hoành độ giao điểm là (x_A=2), (A) là giao điểm nên tọa độ (A) thỏa mãn phương trình hàm số (y = 2x – 1) do đó ta có:

(y_A =2.2-1=3Rightarrow A(2;3))

Thay tọa độ điểm (A) vào phương trình (1) ta được:

(3=a.2-4Rightarrow a=frac{7}{2})

b) Giả sử hai hàm số cắt nhau tại (B(x_B;y_B)), tung độ điểm cắt phương trình (1) là (y_B=5), (B) là giao điểm nên tọa độ của (B) thỏa mãn phương trình hàm số (y = -3x + 2) do đó ta có:

(5=-3.x_B+2Rightarrow x_B=-1Rightarrow B(-1;5))

Thay tọa độ điểm (B) vào phương trình (1):

(5=-1.a-4Rightarrow a=-9)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-24-25-26-trang-55-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp