Giải bài 29, 30, 31, 32 trang 107, 108 SBT Toán 9 tập 1

0
36
Rate this post

Giải bài tập trang 107, 108 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 29: Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính…

Câu 29. Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:

a) ({{sin 32^circ } over {cos 58^circ }};)                                          b) (tg76^circ  – cot g14^circ ).

Bạn đang xem: Giải bài 29, 30, 31, 32 trang 107, 108 SBT Toán 9 tập 1

Gợi ý bài làm:

a) Ta có: (32^circ  + 58^circ  = 90^circ )

Suy ra: (sin 32^circ  = cos 58^circ .) Vậy ({{sin 32^circ } over {cos 58^circ }} = 1.)

b) Ta có: (76^circ  + 14^circ  = 90^circ )

Suy ra: (tg76^circ  = cot g14^circ .) Vậy (tg76^circ  – cot g14^circ  = 0.)

 


Câu 30. Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyền NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotgN và cotgP. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Gợi ý làm bài:

Tam giác MNQ vuông tại Q nên ta có:

(cot gwidehat N = {{NQ} over {MQ}} = {3 over {MQ}})

Tam giác MPQ vuông tại Q nên ta có:

(cot gwidehat P = {{PQ} over {MQ}} = {6 over {MQ}}) 

Ta có: ({6 over {MQ}} > {3 over {MQ}}) nên (cot gwidehat P > cot gwidehat N)

({{cot gwidehat P} over {cot gwidehat N}} = {{{6 over {MQ}}} over {{3 over {MQ}}}} = {6 over {MQ}}.{{MQ} over 3} = {6 over 3} = 2)

Vậy (cot gwidehat P = 2cot gwidehat N.)

 


Câu 31. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cạnh góc vuông kề với góc  của một tam giác vuông bằng 3. Sử dụng bằng lượng giác của các góc đặc biệt, hãy tìm cạnh huyền và cạnh góc vuông còn lại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư).

Gợi ý làm bài:

Giả sử tam giác ABC có (widehat A = 90^circ ,widehat C = 60^circ ,AC = 3).

Ta có: (BC = {{AC} over {cos 60^circ }} = {3 over {{1 over 2}}} = 6)

(sin 60^circ  = sin widehat C = {{AB} over {BC}})

Suy ra: (AB = BC.sin 60^circ  = 6.{{sqrt 3 } over 2} = 3sqrt 3 )

 


Câu 32. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6, đoạn thẳng AD = 5.

a)   Tính diện tích tam giác ABD;

b)   Tính AC, dùng các thông tin dưới đây nếu cần:

(sin C = {3 over 5},cos C = {4 over 5},tgC = {3 over 4}.) 

Gợi ý làm bài:

a) Vì tam giác ABD vuông tại D nên ta có:

({S_{Delta ABD}} = {1 over 2}.BD.AD = {1 over 2}.6.5 = 15) (đvdt)

b) Ta có: (tgwidehat C = {{BD} over {DC}})

Theo giả thiết: (tgwidehat C = {3 over 4})

Suy ra: ({{BD} over {DC}} = {3 over 4} Rightarrow DC = {4 over 3}BD = {{4.6} over 3} = 8)

Suy ra: (AC = AD + DC = 5 + 8 = 13.)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-29-30-31-32-trang-107-108-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp