Giải bài 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

0
253
Rate this post

Giải SGK Toán 7 trang 58 tập 1 Kết nối tri thức – Bài luyện tập chung. Bài 3.29 Kẻ các tia phân giác Ax, By của một cặp góc so le trong tạo bởi đường thẳng b vuông góc với hai đường thẳng song song c, d

Bài 3.27 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hình thang ABCD có cạnh AD vuông góc với hai đáy AB và CD. Số đo góc ở đỉnh B gấp đôi số đo góc ở đỉnh C. Tính số đo các góc của hình thang đó.

Lời giải: 

Bạn đang xem: Giải bài 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Vì ABCD có 2 đáy AB,CD nên AB // CD. Do đó, (widehat B + widehat C = 180^circ ) ( 2 góc trong cùng phía)

Mặt khác:

(begin{array}{l}widehat B = 2.widehat C\ Rightarrow 2.widehat C + widehat C = 180^circ \ Rightarrow 3.widehat C = 180^circ \ Rightarrow widehat C = 180^circ :3 = 60^circ end{array})

Bài 3.28 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận của định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”

Lời giải: 

Bài 3.29 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Kẻ các tia phân giác Ax, By của một cặp góc so le trong tạo bởi đường thẳng b vuông góc với hai đường thẳng song song c, d ( H.3.48). Chứng minh rằng hai tia phân giác đó nằm trên hai đường thẳng song song.

Lời giải: 

Vì Ax là tia phân giác của góc A vuông nên (widehat {{A_1}} = widehat {{A_2}} = frac{1}{2}.90^circ  = 45^circ )

Vì By là tia phân giác của góc B vuông nên (widehat {{B_1}} = widehat {{B_2}} = frac{1}{2}.90^circ  = 45^circ )

Vì (widehat {{A_2}} = widehat {{B_2}}( = 45^circ )), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.30 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b cùng vuông góc với đường thẳng c; d là một đường thẳng khác c và d vuông góc với a. Chứng minh rằng:

a) a // b;                                  b) c // d;                             c) b( bot )d

Lời giải: 

a) Vì (c bot a;c bot b Rightarrow a//b) ( hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau)

b) Vì (a bot c;a bot d Rightarrow c//d)( hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau)

c) Vì (b bot c;c//d Rightarrow b bot c) ( đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia)

Bài 3.31 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 3.49. Chứng minh rằng:

a) d // BC; b) d ( bot )AH; c) Trong các kết luận trên, kết luận nào được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song, kết luận nào được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?

Lời giải: 

a) Vì (widehat {{A_1}} = widehat {{C_1}}( = 50^circ )), mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên d // BC (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ) (đpcm)

b) Vì d // BC, mà AH ( bot )BC nên d ( bot )BC ( Đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia)

c) Trong các kết luận trên, kết luận a) được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Kết luận b) được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-3-27-3-28-3-29-3-30-3-31-trang-58-sgk-toan-7-tap-1-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp