Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

0
201
Rate this post

Giải SGK Toán 7 trang 49 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 9 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết. Bài 3.8 Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Bài 3.6 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

Bạn đang xem: Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Lời giải: 

a) Góc MNB so le trong với góc NBC

b) Góc ACB đồng vị với góc ANM

c) Các cặp góc trong cùng phía là: góc MNC và góc NCB; góc NMB và góc MBC

d) Vì MN//BC nên

(widehat {ANM} = widehat {ACB}) (2 góc đồng vị)

(widehat {AMN} = widehat {ABC}) (2 góc đồng vị)

(widehat {MNB} = widehat {NBC}) ( 2 góc so le trong)

Bài 3.7 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát Hình 3.25. Biết (widehat {MEF} = 40^circ ;widehat {EMN} = 40^circ ). Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

Lời giải: 

Vì (widehat {FEM} = widehat {EMN}( = 40^circ ))

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

( Rightarrow ) EF // NM ( Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.8 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Lời giải: 

Vì AB và DC cùng vuông góc với đường thẳng AD nên AB // DC ( Theo nhận xét trang 48)

Bài 3.9 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Lời giải: 

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A không thuộc d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.10 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Lời giải: 

– Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B

– Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b.

Bài 3.11 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Lời giải: 

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm M và N sao cho MN = AB

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-3-6-3-7-3-8-3-9-3-10-3-11-trang-49-sgk-toan-7-tap-1-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp