Giải bài 31, 32, 33 trang 19, 20 SGK Toán 7

0
25
Rate this post

Giải bài tập trang 19, 20 bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 31: Viết các số …

Bài 31 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Viết các số   ((0,25)^{8}) và ((0,125)^{4})  dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải bài 31, 32, 33 trang 19, 20 SGK Toán 7

Ta có: ((0,25)^{8} = left [ (0,5)^{2} right ]^{8} = (0,5)^{16})

((0,125)^{4} = left [ (0,5)^{3} right ]^{4} = (0,5)^{12})

                                                                                           


Bài 32 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Lời giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1, nên:

(1^{1}=1^{2}=1^{3}=……=1^{9}=1)

(1^{0}=2^{0}=3^{0}=……..=9^{0}=1)


Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

((3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};(-0,1)^{5};(1,2)^{6})            

Lời giải:

                                                       

        Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-31-32-33-trang-19-20-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp