Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 95 SGK Toán 7

0
90
Rate this post

Giải bài tập trang 95 bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 36: Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B…

Bài 36 trang 95 sgk toán 7 – tập 1

Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Bạn đang xem: Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 95 SGK Toán 7

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) (widehat{A_{1}}=…) (vì là cặp góc so le trong).

b) (widehat{A_{2}}=…) (vì là cặp góc đồng vị).

c) (widehat{B_{3}}+widehat{A_{4}}=…) (vì …).

d) (widehat{B_{4}}=widehat{A_{2}}) ( vì …).

Hướng dẫn giải:

a) (widehat{A_{1}}=mathbf{widehat{B_{3}}}) (vì là cặp góc so le trong).

b) (widehat{A_{2}}=mathbf{widehat{B_{2}}}) (vì là cặp góc đồng vị).

c) (widehat{B_{3}}+widehat{A_{4}}=mathbf{180^{circ}}) (vì là cặp góc trong cùng phía).

d) (widehat{B_{4}}=widehat{A_{2}}) ( vì cùng bằng cặp góc so le trong (widehat{A_{4}}=mathbf{widehat{B_{2}}})).


Bài 37 trang 95 sgk toán 7 – tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

 

Hướng dẫn giải:

(widehat{A}=widehat{D}) (so le trong);

(widehat{B}=widehat{E}) (so le trong);

(widehat{C_{1}}=widehat{C_{2}}) (đối đỉnh).


Bài 38 trang 95 sgk toán 7 – tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:

Hướng dẫn giải:


Bài 39 trang 95 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

 Đố: Hình 26 cho biết d1// d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo  của góc nhọn đỉnh A.

Giải: 

Ta có : (widehat {{A_1}}) và (widehat {{A_2}}) là hai góc kề bù nên:

(eqalign{
& widehat {{A_1}} + widehat {{A_2}} = {180^0} cr
& Rightarrow widehat {{A_2}} = {180^0} – widehat {{A_1}} = {180^0} – {150^0} = {30^0} cr})

Vì d1 // d2 và (widehat {{A_2}}) so le trong với (widehat {{B_1}}) 

( Rightarrow widehat {{B_1}} = widehat {{A_2}} = {30^0})

Vậy (widehat {{B_1}} = {30^0})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-36-37-38-39-trang-95-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp