Giải bài 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

0
249
Rate this post

Giải SGK Toán 7 trang 69 Bài luyện tập chung – Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4.7 Các số đo x, y, z trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu độ?

Bài 4.7 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Các số đo x, y, z trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu độ?

Bạn đang xem: Giải bài 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Lời giải: 

Ta có:

(x + {60^o} = {90^o} Rightarrow x = {30^o})

(y + {50^o} = {90^o} Rightarrow y = {40^o})

(z + {45^o} = {90^o} Rightarrow z = {45^o})

Bài 4.8 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Tính số đo góc còn lại trong mỗi tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra tam giác nào là tam giác vuông.

Lời giải: 

Ta có:

(widehat A + widehat B + widehat C = {180^o})(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

(Rightarrow widehat A + {25^o} + {35^o} = {180^o} Rightarrow widehat A = {120^o})

(widehat D + widehat E + widehat F = {180^o})(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

(Rightarrow {55^o} + {65^o} + widehat F = {180^o} Rightarrow widehat F = {60^o})

(widehat M + widehat N + widehat P = {180^o} )(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

(Rightarrow {55^o} + {35^o} + widehat P = {180^o} Rightarrow widehat P = {90^o})

Vậy tam giác MNP vuông tại P

Bài 4.9 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 4.25, biết (widehat {DAC} = {60^circ },AB = AC,DB = DC). Hãy tính (widehat {DAB}).

Lời giải: 

Xét tam giác ADB và tam giác ADC C có:

AB=AC(gt)

DB=DC(gt)

AD chung

( Rightarrow )(Delta ADB = ADC)(c.c.c)

( Rightarrow )(widehat {DAB} = widehat {DAC} = {60^o})

Bài 4.10 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho tam giác ABC có (widehat {BCA} = {60^o}) và điểm M nằm trên cạnh BC sao cho (widehat {BAM} = {20^circ },widehat {AMC} = {80^circ }({rm{H}}.4.26).) Tính số đo các góc AMB, ABC, BAC

Lời giải: 

Ta có:

(widehat {AMB} + widehat {AMC} = {180^o})( 2 góc kề bù)

(begin{array}{l} Rightarrow widehat {AMB} + {80^o} = {180^o}\ Rightarrow widehat {AMB} = {100^o}end{array})

+) Xét tam giác AMB có:

(begin{array}{l}widehat {ABC} + widehat {MAB} + widehat {AMB} = {180^O}\ Rightarrow widehat {ABC} + {20^o} + {100^o} = {180^O}\ Rightarrow widehat {ABC} = {60^o}end{array})

+) Xét tam giác ABC có:
(begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ACB} + widehat {CBA} = {180^o}\ Rightarrow widehat {BAC} + {60^o} + {60^o} = {180^o}\ Rightarrow widehat {BAC} = {60^o}end{array})

Bài 4.11 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho (Delta ABC = Delta DEF). Biết rằng (widehat A = {60^circ },hat E = {80^circ }), tính số đo các góc B, C, D, F.

Lời giải: 

Do (Delta ABC = Delta DEF) nên:

(widehat B = widehat E = {80^o})

(widehat D = widehat A = {60^o})

Xét tam giác ABC có:

(begin{array}{l}widehat A + widehat B + widehat C = 180^circ \ Rightarrow 60^circ  + 80^circ  + widehat C = 180^circ \ Rightarrow widehat C = 180^circ  – 60^circ  – 80^circ  = 40^circ end{array})

Do 2 tam giác (Delta ABC = Delta DEF) nên (widehat C = widehat F = 40^circ ) ( 2 góc tương ứng)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-4-7-4-8-4-9-4-10-4-11-trang-69-sgk-toan-7-tap-1-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp