Giải bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1

0
32
Rate this post

Giải bài tập trang 13 bài 5 bảng căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 47: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết…

Câu 47 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết:

a) ({x^2} = 15);

Bạn đang xem: Giải bài 47, 48, 49 trang 13 SBT Toán 9 tập 1

b) ({x^2} = 22,8);

c) ({x^2} = 351);

d) ({x^2} = 0,46.)

Gợi ý làm bài

a) ({x^2} = 15)

( =  > {x_1} = sqrt {15}  approx 3,873)

({x_2} =  – sqrt {15}  approx  – 3,873)

b) ({x^2} = 22,8)

( Rightarrow {x_1} = sqrt {22,8}  approx 4,7749)

({x_2} =  – sqrt {22,8}  approx  – 4,7749)

c) ({x^2} = 351)

( Rightarrow {x_1} = sqrt {351}  approx 18,735)

({x_2} =  – sqrt {351}  approx  – 18,735)

d) ({x^2} = 0,46)

( Rightarrow {x_1} = sqrt {0,46}  approx 18,735)

({x_2} =  – sqrt {0,46}  approx  – 0,6782)

 


Câu 48 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng bảng bình phương tìm x , biết:

a) (sqrt x  = 1,5);

b) (sqrt x  = 2,15);

c) (sqrt x  = 0,52);

d) (sqrt x  = 0,038).

Gợi ý làm bài

a) (sqrt x  = 1,5 Rightarrow x = 2,25)

b) (sqrt x  = 2,15 Rightarrow x approx 4,623)

c) (sqrt x  = 0,52 Rightarrow x approx 0,2704)

d) (sqrt x  = 0,038 Rightarrow x approx 0,0014)

 


Câu 49 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Kiểm tra kết quả bài 47,48 bằng máy tính bỏ túi.

Gợi ý làm bài

Ta có: (eqalign{
& {x^2} = 15 Rightarrow {x_1} = sqrt {15} cr 
& = 3,872983346 approx 3,873 cr} )

(eqalign{
& {x_2} = – sqrt {15} = – 3,872983346 cr 
& approx – 3,873 cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-47-48-49-trang-13-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp