Giải bài 5.1, 5.2 trang 30 SBT Toán 8 tập 1

0
92
Rate this post

Giải bài tập trang 30 bài 5 phép cộng các phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 5.1: Phương án nào sau đây là đúng ?…

Câu 5.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cộng hai phân thức({{x + 3} over {2x – 1}} + {{4 – x} over {1 – 2x}}).

Phương án nào sau đây là đúng ?

Bạn đang xem: Giải bài 5.1, 5.2 trang 30 SBT Toán 8 tập 1

A. ({7 over {2x – 1}})

B. ({7 over {1 – 2x}})

C.  1

D. – 1

Giải:

Chọn C. 1

Câu 5.2 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện phép cộng:

({1 over {1 – x}} + {1 over {1 + x}} + {2 over {1 + {x^2}}} + {4 over {1 + {x^4}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}})

Giải:

({1 over {1 – x}} + {1 over {1 + x}} + {2 over {1 + {x^2}}} + {4 over {1 + {x^4}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}})

(eqalign{  &  = {{1 + x + 1 – x} over {left( {1 – x} right)left( {1 + x} right)}} + {2 over {1 + {x^2}}} + {4 over {1 + {x^4}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {2 over {1 – {x^2}}} + {2 over {1 + {x^2}}} + {4 over {1 + {x^4}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {{2 + 2{x^2} + 2 – 2{x^2}} over {left( {1 – {x^2}} right)left( {1 + {x^2}} right)}} + {4 over {1 + {x^4}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {4 over {1 – {x^4}}} + {4 over {1 + {x^4}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {{4 + 4{x^4} + 4 – 4{x^4}} over {left( {1 – {x^4}} right)left( {1 + {x^4}} right)}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {8 over {1 – {x^8}}} + {8 over {1 + {x^8}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {{8 + 8{x^8} + 8 – 8{x^8}} over {left( {1 – {x^8}} right)left( {1 + {x^8}} right)}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}} = {{16} over {1 – {x^{16}}}} + {{16} over {1 + {x^{16}}}}  cr  &  = {{16 + 16{x^{16}} + 16 – 16{x^{16}}} over {left( {1 – {x^{16}}} right)left( {1 + {x^{16}}} right)}} = {{32} over {1 – {x^{32}}}} cr} )


 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-5-1-5-2-trang-30-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp