Giải bài 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 trang 108, 109 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

0
126
Rate this post

Giải SGK Toán 7 trang 108, 109 tập 1 Kết nối tri thức – Bài tập cuối chương 5 Thu thập và biểu diễn dữ liệu. Bài 5.20 Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Bài 5.18 trang 108 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

Bạn đang xem: Giải bài 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 trang 108, 109 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Lời giải: 

a)

Nghề nghiệp mơ ước của nam

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

33%

27%

13%

20%

7%

 

Nghề nghiệp mơ ước của nữ

Bác sĩ

Công an

Giáo viên

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

29%

8%

42%

17%

4%

 b) Nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam là: Giáo viên

c) Số bạn nam có ước mơ làm giáo viên là: (130.frac{{13}}{{100}} = 16,9 approx 17)(bạn)

Số bạn nữ có ước mơ làm giáo viên là: (120.frac{{42}}{{100}} = 50,4 approx 50)(bạn)

Bài 5.19 trang 108 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai biểu đồ sau:

a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì?

b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la. Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

Lời giải: 

a)  Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm từ 2014 đến 2019

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b)  Năm 2019, GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la, trong đó:

Dịch vụ đóng góp: (261.frac{{45}}{{100}} = 117,45)(tỉ đô la)

Nông nghiệp đóng góp: (261.frac{5}{{100}} = 13,05)(tỉ đô la)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp: (261.frac{{50}}{{100}} = 130,5)(tỉ đô la)

Bài 5.20 trang 109 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:

a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Lời giải: 

a)   Năm 2020, số dân Trung Quốc lớn hơn, tương ứng 1,44 – 1,38 = 0,06 (tỉ người)

b) Quan sát trên biểu đồ, ta thấy hai đường màu xanh và màu cam giao nhau vào điểm thuộc khoảng năm 2027.

Do đó, đến khoảng năm 2027 thì số dân của hai nước bằng nhau.

c) Trong quá khứ, số dân của cả hai nước đều có xu hướng tăng. Trong tương lai, số dân của Ấn Độ vẫn có xu hướng tăng trong khi số dân của Trung Quốc có xu hướng giảm.

Bài 5.21 trang 109 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Lời giải: 

a) Để biểu diễn tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam thì ta nên sử dụng biểu đồ hình quạt tròn.

b) Để biểu diễn sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay thì ta nên sử dụng biểu đồ đoạn thẳng.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-5-18-5-19-5-20-5-21-trang-108-109-sgk-toan-7-tap-1-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp