Giải bài 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

0
323
1/5 - (1 bình chọn)

Giải SGK Toán 7 trang 99 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn. Bài 5.7 An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau

Bài 5.6 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho biểu đồ Hình 5.18.

Bạn đang xem: Giải bài 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

a) Cho biết các thành phần của biểu đồ này.

b) Hình tròn trong biểu đồ được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào?

c) Châu lục nào có số dân đông nhất? Ít nhất?

d) Biết rằng năm 2020 tổng số dân của 5 châu lục là 7773 triệu người.

Tính số dân của mỗi châu lục.

Lời giải: 

a)      Thành phần của biểu đồ trên là tỉ lệ số dân của các châu lục: Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Úc.

b)      Hình tròn được chia thành 5 hình quạt, mỗi hình quạt biểu diễn tỉ lệ số dân của mỗi châu lục.

c)      Châu Á có số dân đông nhất

d)      Số dân của Châu Á là: (7773.frac{{59,52}}{{100}} approx 4626)(triệu người)

Số dân của Châu Phi là: (7773.frac{{17,21}}{{100}} approx 1338)(triệu người)

Số dân của Châu Âu là: (7773.frac{{9,61}}{{100}} approx 747)(triệu người)

Số dân của Châu Mĩ là: (7773.frac{{13,11}}{{100}} approx 1019)(triệu người)

Số dân của Châu Úc là: 7773 – 4626 – 1338 – 747 – 1019 = 43 (triệu người).

Bài 5.7 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

An khảo sát về thú nuôi được yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như bảng sau:

Hãy hoàn thiện biểu đồ Hình 5.19 vào vở để biểu diễn bảng thống kê trên.

Lời giải: 

Số bạn tham gia khảo sát là: 20 + 10 + 3 + 7 = 40 ( bạn)

Tỉ lệ các bạn thích mèo là: (frac{{20}}{{40}}.100%  = 50% )

Tỉ lệ các bạn thích chó là: (frac{{10}}{{40}}.100%  = 25% )

Tỉ lệ các bạn thích cá là: (frac{3}{{40}}.100%  = 7,5% )

Tỉ lệ các bạn thích chim là: (frac{7}{{40}}.100%  = 17,5% )

Bài 5.8 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Biểu đồ Hình 5.20 cho biết tỉ lệ của một đội hiến máu gồm 200 tình nguyện viên. Hỏi:

a) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A, bao nhiêu người mang nhóm máu B?

b) Có bao nhiêu người mang nhóm máu A hoặc O?

Lời giải: 

a)   Số người mang nhóm máu A là: (200.frac{{20}}{{100}} = 40)(người)

Số người mang nhóm máu B là: (200.frac{{30}}{{100}} = 60)(người)

b)  Số người mang nhóm máu O là: (200.frac{{40}}{{100}} = 80)(người)

=>Số người mang nhóm máu A hoặc O là: 40+80=120 (người)

Vậy có 120 người mang nhóm máu A hoặc O.

Bài 5.9 trang 92 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Từ kết quả thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học (H.5.12), em hãy ước lượng xem trong 800 học sinh tiểu học của một xã trong huyện đó, có bao nhiêu học sinh bơi thành thạo, bao nhiêu học sinh chưa biết bơi.

Lời giải: 

Số học sinh bơi thành thạo là: (800.frac{{50}}{{100}} = 400)(học sinh)

Số học sinh chưa biết bơi là: (800.frac{{15}}{{100}} = 120)(học sinh)

Vậy trong 800 học sinh của xã thuộc huyện đó, có 400 học sinh bơi thành thạo, 120 học sinh chưa biết bơi.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-5-6-5-7-5-8-5-9-trang-99-sgk-toan-7-tap-1-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp