Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 SBT Toán 9 tập 2

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 156, 157 bài 1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 5: Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?…

Câu 5 trang 156 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1.

Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Hai đường tròn phân biệt có thể có hai điểm chung.

Bạn đang xem: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 156, 157 SBT Toán 9 tập 2

b) Hai đường tròn phân biệt có thể có ba điểm chung phân biệt.

c) Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác ấy.

Gợi ý làm bài

a) Đúng

b) Sai vì hai đường tròn có ba điểm chung phân biệt thì chúng trùng nhau.

c) Sai vì tam giác vuông có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên cạnh huyền, tam giác tù giao điểm của ba đường trung trực nằm ngoài tam giác.

 


Câu 6 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1. 

a)      Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông (h.71) rồi vẽ hình đó vào vở.

b)      Quan sát đường xoắn ốc trên hình 72 rồi vẽ lại hình đó vào vở. Tính bán kính của các cung tròn tâm B, C, D, A biết cạnh hình vuông ABCD bằng 1 đơn vị dài.

Gợi ý làm bài

a) Hình a

b) Hình b

Cung tròn tâm B có bán kính bằng 1.

Cung tròn tâm C có bán kính bằng 2.

Cung tròn tâm D có bán kính bằng 3.

Cung tròn tâm A có bán kính bằng 4.

 


Câu 7 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

 

Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy. Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền?

Gợi ý làm bài

Lấy ba điểm A, B, C phân biệt trên đường viền.

Dựng đường trung trực cảu AB và BC. Hai đường trung trực cắt nhau tại O.

OA, AB, OC chính là bán kính của đường viền.

 


Câu 8 trang 157 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

 

Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo, cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.

Trong năm điểm A, B, C, D, O, điểm nào nằm trên đường tròn?

Điểm nào nằm trong đường tròn? Điểm nào nằm ngoài đường tròn?

Gợi ý làm bài

(OA = sqrt 2  

AB = 2 nên điểm B nằm trên (A ; 2)

AD = 2 nên điểm D nằm trên (A ; 2)

(AC = 2sqrt 2  > 2) nên điểm  nằm ngoài (A; 2).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-5-6-7-8-trang-156-157-sbt-toan-9-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp