Giải bài 54, 55, 56 trang 17, 18 SBT Toán 7 tập 1

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 18 bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 54: Hình vuông dưới dây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 2…

Câu 54 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Hình vuông dưới dây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 2; tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống:

Bạn đang xem: Giải bài 54, 55, 56 trang 17, 18 SBT Toán 7 tập 1

Giải

 


Câu 55 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E:

a) ({rm{}}{10^{ – 3}} = )

A) 10 – 3                              B) ({{10} over 3})                                C) ({1 over {{{10}^3}}})             

D) ({rm{}}{10^3})                                 E) ({rm{}} – {10^3}) 

b) ({10^3}{.10^{ – 7}} = )

A) ({10^{10}})                               B) ({100^{ – 4}})                          C) ({10^{ – 4}})             

D) ({rm{}}{20^{ – 4}})                              E) ({rm{}}{20^{10}})   

c) ({{{2^3}} over {{2^5}}}=) 

A) ({rm{}}{2^{ – 2}})                                 B) ({2^2})                                 C) ({1^{ – 2}})         

D) ({rm{}}{2^8})                                   E) ({rm{}}{2^{ – 8}})    

Giải

a) ({rm{}}{10^{ – 3}} = {1 over {{{10}^3}}}). Vậy chọn đáp án C

b) ({10^3}{.10^{ – 7}} = {10^{ – 4}}). Vậy chọn đáp án C

c) ({{{2^3}} over {{2^5}}} = {2^{ – 2}}). Vậy chọn đáp án A

 


Câu 56 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

So sánh ({99^{20}}) và ({9999^{10}}).

Giải

Ta có:

(eqalign{
& {99^{20}} = {left( {{{99}^2}} right)^{10}} = {9801^{10}} cr
& 9801

Vậy ({99^{20}}

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-54-55-56-trang-17-18-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp