Giải bài 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 – KNTT

0
41
Rate this post

Giải SGK Toán 7 trang 9 tập 2 Kết nối tri thức – Bài 21 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk toán 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 6.9 Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,95.

Bài 6.7 trang 9 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Tìm hai số x và y, biết: (dfrac{x}{9} = dfrac{y}{{11}}) và x+y = 40

Lời giải: 

Bạn đang xem: Giải bài 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 – KNTT

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(begin{array}{l}dfrac{x}{9} = dfrac{y}{{11}} = dfrac{{x + y}}{{9 + 11}} = dfrac{{40}}{{20}} = 2\ Rightarrow x = 2.9 = 18\y = 2.11 = 22end{array})

Vậy x= 18, y = 22.

Bài 6.8 trang 9 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Tìm hai số x và y, biết: (dfrac{x}{{17}} = dfrac{y}{{21}}) và x – y= 8

Lời giải: 

(begin{array}{l}dfrac{x}{{17}} = dfrac{y}{{21}} = dfrac{{x – y}}{{17 – 21}} = dfrac{8}{{ – 4}} =  – 2\ Rightarrow x = ( – 2).17 =  – 34\y = ( – 2).21 =  – 42end{array})

Vậy x= -34; y = -42

Bài 6.9 trang 9 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,95. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng người này làm nhiều hơn người kia 10 sản phẩm?

Lời giải: 

Gọi số sản phẩm 2 người làm được lần lượt là x, y (sản phẩm) (x, y > 0)

Vì người này làm nhiều hơn người kia 10 sản phẩm nên x – y = 10

Vì tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,95 nên (dfrac{y}{x} = 0,95 Rightarrow dfrac{y}{{0,95}} = dfrac{x}{1})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(begin{array}{l}dfrac{x}{1} = dfrac{y}{{0,95}} = dfrac{{x – y}}{{1 – 0,95}} = dfrac{{10}}{{0,05}} = 200\ Rightarrow x = 200.1 = 200\y = 200.0,95 = 190end{array})

Vậy 2 người làm được lần lượt là 200 và 190 sản phẩm

Bài 6.10 trang 9 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Ba lớp 7A, 7B, 7C được giao nhiệm vụ trồng 120 cây để phủ xanh đồi trọc. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7;8;9.

Lời giải: 

Gọi số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là x, y, z (x,y,z > 0)

Vì tổng số cây trồng của 3 lớp là 120 cây nên x+y+z = 120

Vì số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7;8;9 nên (dfrac{x}{7} = dfrac{y}{8} = dfrac{z}{9})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(begin{array}{l}dfrac{x}{7} = dfrac{y}{8} = dfrac{z}{9} = dfrac{{x + y + z}}{{7 + 8 + 9}} = dfrac{{120}}{{24}} = 5\ Rightarrow x = 5.7 = 35\y = 5.8 = 40\z = 5.9 = 45end{array})

Vậy số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 35; 40; 45 cây.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-6-7-6-8-6-9-6-10-trang-9-sgk-toan-7-tap-2-kntt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp