Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 SGK Toán 7

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 10 bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 6: Tính…

Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Tính:

(a){{ – 1} over {21}} + {{ – 1} over {28}};)

Bạn đang xem: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 SGK Toán 7

(b){{ – 8} over {18}} – {{15} over {27}};)

(c){{ – 5} over {12}} + 0,75;)

(d)3,5 – left( { – {2 over 7}} right))

Lời giải:

(a){{ – 1} over {21}} + {{ – 1} over {28}} = {{ – 4} over {84}} + {{ – 3} over {84}} = {{ – 7} over {84}} = {{ – 1} over {12}})

(b){{ – 8} over {18}} – {{15} over {27}} = {{ – 8} over {18}} + left( { – {{15} over {27}}} right) = {{ – 4} over 9} + {{ – 5} over 9} = {{ – 9} over 9} =  – 1)

(c){{ – 5} over {12}} + 0,75 = {{ – 5} over {12}} + {3 over 4} = {{ – 5 + 9} over {12}} = {4 over {12}} = {1 over 3})

(d)3,5 – left( { – {2 over 7}} right) = 3,5 + {2 over 7} = {{35} over {10}} + {2 over 7} = {7 over 2} + {2 over 7} )

(= {{49 + 4} over {14}} = {{53} over {14}} = 3{{11} over {14}})


                                                                                                             


Bài 7 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ (frac{-5}{16}) dưới các dạng sau đây:

a)  (frac{-5}{16}) là tổng của hai số hữu tỉ âm . Ví dụ (frac{-5}{16} = frac{-1}{8} + frac{-3}{16})

b)   (frac{-5}{16})  là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: (frac{-5}{16} = 1 – frac{21}{16})

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ

Lời giải:

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

a) (frac{-5}{16} = frac{-1}{4} + frac{-1}{16} = frac{-2}{16} + frac{-3}{16} = frac{-5}{20} + frac{-1}{16} = …)

b) (frac{-5}{16} = frac{1}{4} – frac{9}{16} = frac{17}{16} – frac{11}{8} = …)

                                                                  


Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

 Tính:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải:

a) =

b)    =   = 

c)   = 

d)      =                                                                                                   


Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1

 Tìm x, biết: 

a) x  +   (frac{1}{3} = frac{3}{4})

b) x – (frac{2}{5} = frac{5}{7})

 

d) (frac{4}{7} – x = frac{1}{3})

Lời giải:

a)  x  +   (frac{1}{3} = frac{3}{4}) => x = (frac{3}{4} – frac{1}{3} = frac{9}{12} – frac{4}{12} = frac{5}{12})

b)  x – (frac{2}{5} = frac{5}{7}) => x = (frac{5}{7} + frac{2}{5} = frac{25}{35} + frac{14}{35}= frac{39}{35} = 1frac{4}{35})         

c) -x – (frac{2}{3}) = (- frac{6}{7}) => (frac{-2}{3} + frac{6}{7} = x => x = -frac{14}{21} + frac{18}{21} = frac{4}{21})

d) (frac{4}{7} – x = frac{1}{3}) => (frac{4}{7} – frac{1}{3} = x => x = frac{12}{21} – frac{7}{21} = frac{5}{21})

                                                                                       


Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (( 6 – frac{2}{3} + frac{1}{2}) – ( 5 + frac{5}{3} – frac{3}{2}) – ( 3- frac{7}{3} + frac{5}{2}))

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Lời giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

 A= (( frac{36 – 4 + 3}{6}) – (frac{30 + 10 – 9}{6}) – (frac{18 – 14 + 15}{6}) )

(= frac{35}{6} – frac{31}{6} – frac{19}{6} = frac{-15}{6} = frac{-5}{2} = -2frac{1}{2})

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

A =  (6 – frac{2}{3} + frac{1}{2} – 5 – frac{5}{3} + frac{3}{2} – 3 + frac{7}{3} – frac{5}{2})

   = (6-5-3) -((frac{2}{3} + frac{5}{3} – frac{7}{3}) + (frac{1}{2} + frac{3}{2} – frac{5}{2}))

   = -2 -0 – (frac{1}{2}) = – (2 + (frac{1}{2})) = -2 (frac{1}{2})                                                                                                                                                                                               

      Trường  

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-6-7-8-9-10-trang-10-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp