Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 83 SGK Toán 7

0
82
Rate this post

Giải bài tập trang 83 bài 1 Hai góc đối đỉnh Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 6: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc…

Bài 6 trang 83 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc (47^{circ}). Tính số đo các góc còn lại.

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 83 SGK Toán 7

Giả sử hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và (widehat{xOy}=47^{circ}) (hình vẽ bên). Suy ra (widehat{x’Oy’}=widehat{xOy}=47^{circ}) (hai góc đối đỉnh).

(widehat{xOy’}=180^{circ}-widehat{xOy}=180^{circ}-47^{circ}=133^{circ}) (do (widehat{x’Oy}) và (widehat{xOy’}) kề bù)

Và (widehat{x’Oy}=widehat{xOy’}=133^{circ}) (hai góc đối đỉnh).


Bài 7 trang 83 sgk toán 7 – tập 1

Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Trên hình vẽ, ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Tên các cặp góc bằng nhau là:

(widehat{xOy}=widehat{x’Oy’},widehat{yOz}=widehat{y’Oz’});

(widehat{zOx’}=widehat{z’Ox},widehat{xOz}=widehat{x’Oz’});

(widehat{yOx’}=widehat{y’Ox},widehat{zOy’}=widehat{z’Oy});

(widehat{xOx’}=widehat{yOy’}=widehat{zOz’}(=180^{circ})).


Bài 8 trang 83 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là (70^{circ}), nhưng không đổi hình.

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ như sau:

Vẽ đường thẳng xx’. Trên x’x lấy điểm O.

Vẽ góc (widehat{xOy}=70^{circ}) và (widehat{x’Oy’}=70^{circ}) (hình a).

Hoặc vẽ góc (widehat{xOy}=70^{circ}).

Từ O vẽ tia Ox’ bất kì (không phải là tia đối của Ox, Oy).

Vẽ góc (widehat{x’Oy’}=70^{circ}) (hình b).

.


Bài 9 trang 83 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Hai góc vuông không đối đỉnh là:

(widehat{xOy}) và (widehat{x’Oy});

(widehat{xOy}) và (widehat{xOy’});

(widehat{xOy’}) và (widehat{x’Oy’});

(widehat{x’Oy}) và (widehat{x’Oy’}.)


Bài 10 trang 83 sgk toán 7 – tập 1

Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Hướng dẫn giải:

Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-6-7-8-9-10-trang-83-sgk-toan-7/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp