Giải bài 8, 9, 10 trang 66 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 66 bài 2 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 8: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu…

Câu 8 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

:

a)

Bạn đang xem: Giải bài 8, 9, 10 trang 66 SBT Toán lớp 7 tập 1

x

-2

-1

1

2

3

y

-8

-4

4

8

12

b)

x

1

2

3

4

5

y

22

44

66

88

100

Giải

a) ({rm{}}{{ – 8} over { – 2}} = {{ – 4} over { – 1}} = {4 over 1} = {8 over 2} = {{12} over 3} = 4)

Vậy hai đại lượng x và y ở bảng a) tỉ lệ thuận với nhau.

b) ({{22} over 1} ne {{100} over 5})

Vậy hai đại lượng x và y ở bảng b) không tỉ lệ thuận với nhau.

 


Câu 9 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

5m dây đồng nặng 43 kg. Hỏi 10 km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kilôgam?

Giải

Gọi x (g) là khối lượng của 10km dây đồng.

Ta có: 10km = 10000m

Vì khối lượng của dây đồng tỉ lệ thuận với chiều dài của dây nên ta có: ({{43} over 5} = {x over {10000}})

Suy ra: ({rm{x}} = {{43.10000} over 5} = 86000(g))

 


Câu 10 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Để làm nước mơ, người ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam đường để ngâm 5kg mơ?

Giải

Gọi x (kg) là khối lượng đường cần dùng để ngâm 5 (kg) mơ.

Vì khối lượng mơ tỉ lệ thuận với khối lượng đường nên ta có:

({2 over {25}} = {5 over x} Rightarrow x = {{2,5.5} over 2} = 6,25(kg))

Vậy để ngâm 5kg mơ ta cần 6,25 kg đường.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-8-9-10-trang-66-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp