Giải bài II.1, II.2, II.3 trang 172 SBT Toán 9 tập 2

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 171, 172, 173 bài ôn tập chương II – đường tròn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu II.1: Tỉ số bán kính đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp một tam giác đều bằng…

Câu ll.1 trang 173 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Tỉ số bán kính đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp một tam giác đều bằng:

(A) ({1 over 3}) ;          (B) ({1 over 2}) ;               (C) ({1 over {sqrt 2 }}) ;                 (D) 2.

Bạn đang xem: Giải bài II.1, II.2, II.3 trang 172 SBT Toán 9 tập 2

Hãy chọn phương án đúng.

Giải:

Chọn (B).

 


Câu II.2 trang 173 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn, vẽ các tia tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Gọi M là điểm thuộc nửa đường tròn, D là giao điểm của AM và By, C là giao điểm của BM và Ax, E là trung điểm của BD. Chứng minh rằng:

a)      AC.BD = AB2 ;

b)      ME là tiếp tuyến của nửa đường tròn.

Giải:

a) (widehat {{B_1}} = widehat {{D_1}}) ( cùng phụ với (widehat {{A_1}})).

∆ABC đồng dạng với ∆BDA (g.g) suy ra:

({{AB} over {BD}} = {{AC} over {AB}}), do đó AC.BD = AB2.

a)      Tam giác EBM cân nên (widehat {{M_2}} = widehat {{B_2}}.)

Suy ra (widehat {{M_1}} + widehat {{M_2}} = widehat {{B_1}} + widehat {{B_2}} = 90^circ ), tức là ME ⊥ OM tại M.

Vậy ME là tiếp tuyến của nửa đường tròn.

 


Câu II.3 trang 173 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho đường tròn (O) và điểm A cố định trên đường tròn. Gọi xy là tiếp tuyến với đường tròn tại A. Từ một điểm M nằm trên xy, vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn. Gọi H là trực tâm của tam giác MAB.

a)      Chứng minh rằng ba điểm M, H, O thẳng hàng.

b)      Tứ giác AOBH là hình gì ?

c)      Khi M di chuyển trên xy thì H di chuyển trên đường nào ?

Giải:

a) Gọi BD, AE là các đường cao của ∆MAB. Ta có ∆MAE = ∆MBD ( cạnh huyền – góc nhọn) nên ME = MD, ∆MHE = ∆MHD ( cạnh huyền – cạnh góc vuông) nên (widehat {EMH} = widehat {DMH}). MH và MO đều là tia phân giác của góc AMB nên M, H, O thẳng hàng.

b) Tứ giác AOBH có BH // OA, AH // OB và OA = OB nên là hình thoi.

c) H cách A cố định một khoảng bằng OA không đổi nên H di chuyển trên đường tròn (A ; AO).

 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-ii-1-ii-2-ii-3-trang-172-sbt-toan-9-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp