Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

0
86
Rate this post

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Bạn đang xem: Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Số: …./….

V/v chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ

…, ngày … tháng …. năm …

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………….

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………………. chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ (1) ………………………… của ông/bà ………………….…… …………, số sổ BHXH …………………………………. đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………… để tiếp tục quản lý.

Hồ sơ gồm có:

– ……………………………………………………………….

– ……………………………………………………………….

– ……………………………………………………………….

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại chế độ chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu: Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất tháng – Mẫu số 15A-HSB.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-gioi-thieu-chuyen-ho-so-cho-huong-luong-huu-tro-cap-hang-thang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp