Giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh (3 Mẫu)

0
61
Rate this post

Giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch được tuyển chọn từ bài làm hay của các bạn học sinh trên cả nước.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề nghiệp là một chủ đề rất hay dành cho các bạn luyện thi  chứng chỉ IELTS. Qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo để giới thiệu về nghề nghiệp, củng cố vốn từ, rèn kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Viết về nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Tiếng Anh

Bạn đang xem: Giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh (3 Mẫu)

Every teacher devotes all his or her life to education. It usually isn’t because of the money or the three-month summer vacation. Reasons for becoming a teacher are deeper than that, and while they are personal, they are almost all united by the desire to impact peoples’ lives. One reason to become a teacher is to influence the education system. If you recognize the need to improve the quality of education in your country, then you may become a teacher to make change. There is a lot of work to be done, but it is the collective effort of thousands of dedicated teachers that will make the most difference. Another reason for becoming a teacher is to make contribution to your community in a meaningful way. Teaching is one of the most direct ways to make an impact, and if you are driven by the desire to help people around you, being a teacher is an invaluable contribution.

Tiếng Việt

Mỗi giáo viên đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Đó thường không phải là vì tiền hay kỳ nghỉ hè ba tháng. Lý do trở thành một giáo viên sâu sắc hơn thế, và mặc dù họ là cá nhân, họ hầu như đều thống nhất với nhau bởi mong muốn tác động đến cuộc sống của mọi người. Một lý do để trở thành giáo viên là ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục. Nếu bạn nhận ra sự cần thiết phải cải thiện chất lượng giáo dục ở đất nước mình, thì bạn có thể trở thành một giáo viên để tạo ra sự thay đổi. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chính nỗ lực của tập thể hàng nghìn giáo viên tận tâm sẽ tạo nên sự khác biệt nhất. Một lý do khác để trở thành giáo viên là đóng góp cho cộng đồng của bạn một cách có ý nghĩa. Giảng dạy là một trong những cách trực tiếp nhất để tạo ra tác động và nếu bạn được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh bạn, trở thành một giáo viên là một đóng góp vô giá.

Xem thêm: Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ

Tiếng Anh

I have always admired doctors because thanks to them, many people’s lives are saved. There are many different types of doctors: Surgeon, Psychologist, Pharmacist, Consulting doctor, Attending doctor, Duty doctor,… From what I know, it is extremely tough in order to become a doctor. It takes years of studying and practicing, which is reasonable because people’s lives are dependent on doctors. Although everyone wants to stay healthy all the time, it is inevitable that sometimes we feel ill. Doctors can examine patients and diagnose diseases. Finally, doctors prescribe medication and give helpful advice about their health problems. I am grateful that doctors choose to devote their lives to working in this challenging yet humanitarian profession. I hope that health care around the world will continue to develop in terms of service quality and workforce competence.

Tiếng Việt

Tôi luôn ngưỡng mộ các bác sĩ vì nhờ họ mà nhiều người được cứu sống. Có rất nhiều kiểu bác sĩ khác nhau: Bác sĩ phẫu thuật, Bác sĩ tâm lý, Dược sĩ, Bác sĩ tư vấn, Bác sĩ điều trị, Bác sĩ trực,… Theo những gì tôi biết, để trở thành một bác sĩ là vô cùng khó khăn. Quá trình ấy phải mất nhiều năm học tập và thực hành, điều này là hợp lý vì cuộc sống của mọi người phụ thuộc vào bác sĩ. Mặc dù ai cũng muốn mình luôn khỏe mạnh nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy ốm yếu là điều không thể tránh khỏi. Các bác sĩ có thể khám cho bệnh nhân và chẩn đoán bệnh. Cuối cùng, bác sĩ kê đơn thuốc và đưa ra những lời khuyên hữu ích về các vấn đề sức khỏe của họ. Tôi biết ơn vì các bác sĩ đã chọn cống hiến cuộc đời mình để làm việc trong một nghề đầy thử thách nhưng cũng đầy tính nhân văn này. Tôi hy vọng rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới sẽ tiếp tục phát triển về chất lượng dịch vụ và năng lực của lực lượng lao động.

Xem thêm: Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh

Tiếng Anh

Since I was a kid, my friends often asked me about my dream job in the future, I thought and always wanted to be in business. Salesperson or open a store selling a certain product. The reason I like doing business so much is because my dad is an extremely good businessman. I’ve always admired him. Now, in addition to studying, I also research more materials and read books to understand more about different ways of selling. I like the time I spend sitting with my dad talking about customer needs, the market or how to handle arising problems. This is a job I’ve always dreamed of. I will strive to become a good businessman in the future.

Tiếng Việt

Từ lúc bé, bạn bè thường hỏi tôi về công việc mơ ước trong tương lai, tôi đã nghĩ và luôn muốn được làm ngành nghề kinh doanh. Nhân viên bán hàng hoặc tự mở cửa hàng kinh doanh một mặt hàng sản phẩm nào đó. Lý do tôi thích làm ngành nghề kinh doan đến vậy, bởi vì bố tôi là một người kinh doanh cực kỳ giỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ ông ấy. Hiện tại, ngoài việc học tôi cũng tìm tòi thêm các tài liệu và đọc sách để hiểu hơn về các cách bán hàng khác nhau. Tôi thích những khoảng thời gian được ngồi cùng bố trao đổi về nhu cầu khách hàng, thị trường hay cách xử lý những vấn đề phát sinh. Đây là một công việc mà tôi luôn mơ ước. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành một doanh nhân giỏi trong tương lai.

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/gioi-thieu-nghe-nghiep-bang-tieng-anh-3-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp