Mã Zipcode Ninh Thuận – Mã bưu điện Ninh Thuận mới nhất

0
43
Rate this post

Mã bưu điện Ninh Thuận mới nhất

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Ninh Thuận59000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Ninh Thuận gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Ninh Thuận có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Ninh Thuận: 59000 (Mã Zipcode Ninh Thuận)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Ninh Thuận mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Ninh Thuận 59000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 59001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 59002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 59003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 59004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 59005
7 Đảng ủy khối cơ quan 59009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 59010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 59011
10 Báo Ninh Thuận 59016
11 Hội đồng nhân dân 59021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 59030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 59035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 59036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 59040
16 Sở Công Thương 59041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 59042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 59043
19 Sở Tài chính 59045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 59046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 59047
22 Công an tỉnh 59049
23 Sở Nội vụ 59051
24 Sở Tư pháp 59052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 59053
26 Sở Giao thông vận tải 59054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 59055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 59057
30 Sở Xây dựng 59058
31 Sở Y tế 59060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 59061
33 Ban Dân tộc 59062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 59063
35 Thanh tra tỉnh 59064
36 Trường chính trị tỉnh 59065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 59066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 59067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 59070
40 Cục Thuế 59078
41 Cục Hải quan 59079
42 Cục Thống kê 59080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 59081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 59085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 59086
46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 59087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 59088
48 Hội Nông dân tỉnh 59089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 59090
50 Tỉnh đoàn 59091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 59092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 59093

THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm 59100
2 Thành ủy 59101
3 Hội đồng nhân dân 59102
4 Ủy ban nhân dân 59103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59104
6 Phường Mỹ Hương 59106
7 Phường Kinh Dinh 59107
8 Phường Thanh Sơn 59108
9 Phường Phủ Hà 59109
10 Phường Đạo Long 59110
11 Phường Tấn Tài 59111
12 Phường Mỹ Hải 59112
13 Phường Mỹ Bình 59113
14 Phường Văn Hải 59114
15 Phường Đài Sơn 59115
16 Phường Phước Mỹ 59116
17 Phường Bảo An 59117
18 Phường Mỹ Đông 59118
19 Phường Đông Hải 59119
20 Xã Thành Hải 59120
21 Phường Đô Vinh 59121
22 Bưu Cục Phát Ninh Thuận 59150
23 Bưu Cục Hung Vương 59151
24 Bưu Cục 16 tháng 4 59152
25 Bưu Cục Tháp Chàm 59153
26 Bưu Cục HCC-KHL 59198
27 Bưu Cục Hệ 1 Ninh Thuận 59199

HUYỆN NINH HẢI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Hải 59200
2 Huyện ủy 59201
3 Hội đồng nhân dân 59202
4 Ủy ban nhân dân 59203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59204
6 Thị trấn Khánh Hải 59206
7 Xã Tri Hải 59207
8 Xã Phương Hải 59208
9 Xã Tân Hải 59209
10 Xã Xuân Hải 59210
11 Xã Hộ Hải 59211
12 Xã Nhơn Hải 59212
13 Xã Thanh Hải 59213
14 Xã Vĩnh Hải 59214
15 Bưu Cục Phát Ninh Hải 59250
16 Bưu Cục Hộ Hải 59251
17 Bưu Cục Nhơn Hải 59252
18 BĐVHX Xuân Hải 2 59253
3 HUYỆN THUẬN BẮC
1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thuận Bắc 59300
2 Huyện ủy 59301
3 Hội đồng nhân dân 59302
4 Ủy ban nhân dân 59303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59304
6 Xã Lợi Hải 59306
7 Xã Công Hải 59307
8 Xã Phước Chiến 59308
9 Xã Phước Kháng 59309
10 Xã Bắc Phong 59310
11 Xã Bắc Sơn 59311
12 Bưu Cục Phát Thuận Bắc 59350

HUYỆN BÁC ÁI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bác Ái 59400
2 Huyện ủy 59401
3 Hội đồng nhân dân 59402
4 Ủy ban nhân dân 59403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59404
6 Xã Phước Đại 59406
7 Xã Phước Tiến 59407
8 Xã Phước Bình 59408
9 Xã Phước Hòa 59409
10 Xã Phước Tân 59410
11 Xã Phước Thắng 59411
12 Xã Phước Chính 59412
13 Xã Phước Trung 59413
14 Xã Phước Thành 59414
15 Bưu Cục Phát Bác Ái 59450

HUYỆN NINH SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Sơn 59500
2 Huyện ủy 59501
3 Hội đồng nhân dân 59502
4 Ủy ban nhân dân 59503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59504
6 Thị trấn Tân Sơn 59506
7 Xã Lương Sơn 59507
8 Xã Lâm Sơn 59508
9 Xã Quảng Sơn 59509
10 Xã Hòa Sơn 59510
11 Xã Mỹ Sơn 59511
12 Xã Nhơn Sơn 59512
13 Xã Ma Nới 59513
14 Bưu Cục Phát Ninh Sơn 59550
15 Bưu Cục Quãng Sơn 59551
16 Bưu Cục Nhơn Sơn 59552

HUYỆN NINH PHƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Phước 59600
2 Huyện ủy 59601
3 Hội đồng nhân dân 59602
4 Ủy ban nhân dân 59603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59604
6 Thị trấn Phước Dân 59606
7 Xã An Hải 59607
8 Xã Phước Thuận 59608
9 Xã Phước Hậu 59609
10 Xã Phước Sơn 59610
11 Xã Phước Vinh 59611
12 Xã Phước Thái 59612
13 Xã Phước Hữu 59613
14 Xã Phước Hải 59614
15 Bưu Cục Phát Ninh Phước 59650
16 BĐVHX An Hải 2 59651
17 BĐVHX An Hải 3 59652
18 BĐVHX Phước Hải 2 59653

HUYỆN THUẬN NAM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thuận Nam 59700
2 Huyện ủy 59701
3 Hội đồng nhân dân 59702
4 Ủy ban nhân dân 59703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 59704
6 Xã Phước Nam 59706
7 Xã Phước Hà 59707
8 Xã Nhị Hà 59708
9 Xã Phước Ninh 59709
10 Xã Phước Minh 59710
11 Xã Cà Ná 59711
12 Xã Phước Diêm 59712
13 Xã Phước Dinh 59713
14 Bưu Cục Phát Thuận Nam 59750
15 Bưu Cục Cà Ná 59751
16 Bưu Cục Phước Diêm 59752
17 BĐVHX Phước Dinh 2 59753

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Ninh Thuận, mã bưu điện tỉnh Ninh Thuận mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Ninh Thuận mà bạn cần.

Trường thpt Sóc Trăng

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-zipcode-ninh-thuan-moi-nhat-ma-buu-dien-ninh-thuan-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp