Mã Zipcode Vĩnh Phúc – Mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất

0
29
Rate this post

Mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất

Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mã bưu điện chung của tỉnh Vĩnh Phúc15000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Vĩnh Phúc gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Vĩnh Phúc có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Vĩnh Phúc là 15000 (Mã Zipcode Vĩnh Phúc)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc 15000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 15001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 15002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 15003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 15004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 15005
7 Đảng ủy khối cơ quan 15009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 15010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 15011
10 Báo Vĩnh Phúc 15016
11 Hội đồng nhân dân 15021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 15030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 15035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 15036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 15040
16 Sở Công Thương 15041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 15043
19 Sở Ngoại vụ 15044
20 Sở Tài chính 15045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 15046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 15047
23 Công an tỉnh 15049
24 Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 15050
25 Sở Nội vụ 15051
26 Sở Tư pháp 15052
27 Sở Giáo dục và Đào tạo 15053
28 Sở Giao thông vận tải 15054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 15055
30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15056
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 15057
32 Sở Xây dựng 15058
33 Sở Y tế 15060
34 Bộ chỉ huy Quân sự 15061
35 Ban Dân tộc 15062
36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 15063
37 Thanh tra tỉnh 15064
38 Trường chính trị tỉnh 15065
39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 15066
40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 15067
41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 15070
42 Cục Thuế 15078
43 Chi cục Hải quan 15079
44 Cục Thống kê 15080
45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 15081
46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 15085
47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 15086
48 Hội Văn học nghệ thuật 15087
49 Liên đoàn Lao động tỉnh 15088
50 Hội Nông dân tỉnh 15089
51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 15090
52 Tỉnh đoàn 15091
53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 15092
54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 15093

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Yên 15100
2 Thành ủy 15101
3 Hội đồng nhân dân 15102
4 Ủy ban nhân dân 15103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15104
6 Phường Tích Sơn 15106
7 Phường Đống Đa 15107
8 Phường Ngô Quyền 15108
9 Phường Khai Quang 15109
10 Phường Liên Bảo 15110
11 Xã Định Trung 15111
12 Phường Đồng Tâm 15112
13 Phường Hội Hợp 15113
14 Xã Thanh Trù 15114
15 Bưu Cục Phát Vĩnh Yên 15150
16 Bưu Cục KHL Vĩnh Phúc 15151
17 Bưu Cục KHL Vĩnh Yên 15152
18 Bưu Cục Phường Khai Quang 15153
19 Bưu Cục Liên Bảo 15154
20 Bưu Cục Đồng Tâm 15155
21 Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Phúc 15199

HUYỆN TAM DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Dương 15200
2 Huyện ủy 15201
3 Hội đồng nhân dân 15202
4 Ủy ban nhân dân 15203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15204
6 Thị trấn Hợp Hòa 15206
7 Xã Hướng Đạo 15207
8 Xã Hoàng Hoa 15208
9 Xã Đồng Tĩnh 15209
10 Xã An Hòa 15210
11 Xã Hoàng Đan 15211
12 Xã Hoàng Lâu 15212
13 Xã Duy Phiên 15213
14 Xã Vân Hội 15214
15 Xã Hợp Thịnh 15215
16 Xã Thanh Vân 15216
17 Xã Kim Long 15217
18 Xã Đạo Tú 15218
19 Bưu Cục Phát Tam Dương 15250

HUYỆN TAM ĐẢO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Đảo 15300
2 Huyện ủy 15301
3 Hội đồng nhân dân 15302
4 Ủy ban nhân dân 15303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15304
6 Xã Hợp Châu 15306
7 Xã Hồ Sơn 15307
8 Xã Đại Đình 15308
9 Xã Đạo Trù 15309
10 Xã Yên Dương 15310
11 Xã Bồ Lý 15311
12 Xã Tam Quan 15312
13 Thị trấn Tam Đảo 15313
14 Xã Minh Quang 15314
15 Bưu Cục Phát Tam Đảo 15350
16 Bưu Cục Tam Đảo Núi 15351

HUYỆN LẬP THẠCH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lập Thạch 15400
2 Huyện ủy 15401
3 Hội đồng nhân dân 15402
4 Ủy ban nhân dân 15403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15404
6 Thị trấn Lập Thạch 15406
7 Xã Tử Du 15407
8 Xã Bàn Giản 15408
9 Xã Liên Hòa 15409
10 Thị trấn Hoa Sơn 15410
11 Xã Liễn Sơn 15411
12 Xã Thái Hòa 15412
13 Xã Bắc Bình 15413
14 Xã Hợp Lý 15414
15 Xã Quang Sơn 15415
16 Xã Ngọc Mỹ 15416
17 Xã Vân Trục 15417
18 Xã Xuân Hòa 15418
19 Xã Xuân Lôi 15419
20 Xã Văn Quán 15420
21 Xã Sơn Đông 15421
22 Xã Triệu Đề 15422
23 Xã Đình Chu 15423
24 Xã Tiên Lữ 15424
25 Xã Đồng Ích 15425
26 Bưu Cục Phát Lập Thạch 15450
27 Bưu Cục Liễn Sơn 15451

HUYỆN SÔNG LÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sông Lô 15500
2 Huyện ủy 15501
3 Hội đồng nhân dân 15502
4 Ủy ban nhân dân 15503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15504
6 Thị trấn Tam Sơn 15506
7 Xã Nhạo Sơn 15507
8 Xã Đồng Quế 15508
9 Xã Lãng Công 15509
10 Xã Quang Yên 15510
11 Xã Bạch Lưu 15511
12 Xã Hải Lựu 15512
13 Xã Nhân Đạo 15513
14 Xã Đôn Nhân 15514
15 Xã Phương Khoan 15515
16 Xã Như Thụy 15516
17 Xã Tứ Yên 15517
18 Xã Đức Bác 15518
19 Xã Cao Phong 15519
20 Xã Đồng Thịnh 15520
21 Xã Yên Thạch 15521
22 Xã Tân Lập 15522
23 Bưu Cục Phát Sông Lô 15550
24 Bưu Cục Bến Then 15551

HUYỆN VĨNH TƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Tường 15600
2 Huyện ủy 15601
3 Hội đồng nhân dân 15602
4 Ủy ban nhân dân 15603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15604
6 Thị trấn Vĩnh Tường 15606
7 Thị trấn Tứ Trưng 15607
8 Xã Vân Xuân 15608
9 Xã Vũ Di 15609
10 Xã Bình Dương 15610
11 Xã Vĩnh Sơn 15611
12 Thị trấn Thổ Tang 15612
13 Xã Đại Đồng 15613
14 Xã Tân Tiến 15614
15 Xã Nghĩa Hưng 15615
16 Xã Chấn Hưng 15616
17 Xã Yên Bình 15617
18 Xã Kim Xá 15618
19 Xã Yên Lập 15619
20 Xã Việt Xuân 15620
21 Xã Lũng Hoà 15621
22 Xã Bồ Sao 15622
23 Xã Cao Đại 15623
24 Xã Tân Cương 15624
25 Xã Thượng Trưng 15625
26 Xã Phú Thịnh 15626
27 Xã Lý Nhân 15627
28 Xã Tuân Chính 15628
29 Xã An Tường 15629
30 Xã Vĩnh Thịnh 15630
31 Xã Vĩnh Ninh 15631
32 Xã Phú Đa 15632
33 Xã Ngũ Kiên 15633
34 Xã Tam Phúc 15634
35 Bưu Cục Phát Vĩnh Tường 15650
36 Bưu Cục Thổ Tang 15651
37 Bưu Cục Tân Tiến 15652
38 Bưu Cục Sơn Kiệu 15653
39 Bưu Cục Bồ Sao 15654

HUYỆN YÊN LẠC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Lạc 15700
2 Huyện ủy 15701
3 Hội đồng nhân dân 15702
4 Ủy ban nhân dân 15703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15704
6 Thị trấn Yên Lạc 15706
7 Xã Bình Định 15707
8 Xã Đồng Cương 15708
9 Xã Đồng Văn 15709
10 Xã Trung Nguyên 15710
11 Xã Tề Lỗ 15711
12 Xã Tam Hồng 15712
13 Xã Yên Đồng 15713
14 Xã Đại Tự 15714
15 Xã Liên Châu 15715
16 Xã Hồng Châu 15716
17 Xã Trung Hà 15717
18 Xã Trung Kiên 15718
19 Xã Hồng Phương 15719
20 Xã Yên Phương 15720
21 Xã Văn Tiến 15721
22 Xã Nguyệt Đức 15722
23 Bưu Cục Phát Yên Lạc 15750
24 Bưu Cục Tam Hồng 15751
25 Bưu Cục Chợ Lồ 15752

HUYỆN BÌNH XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Xuyên 15800
2 Huyện ủy 15801
3 Hội đồng nhân dân 15802
4 Ủy ban nhân dân 15803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15804
6 Thị trấn Hương Canh 15806
7 Xã Sơn Lôi 15807
8 Xã Bá Hiến 15808
9 Xã Trung Mỹ 15809
10 Xã Thiện Kế 15810
11 Thị trấn Gia Khánh 15811
12 Xã Hương Sơn 15812
13 Xã Tam Hợp 15813
14 Xã Quất Lưu 15814
15 Xã Tân Phong 15815
16 Thị trấn Thanh Lãng 15816
17 Xã Phú Xuân 15817
18 Xã Đạo Đức 15818
19 Bưu Cục Phát Bình Xuyên 15850
20 Bưu Cục Quang Hà 15851

THỊ XÃ PHÚC YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Phúc Yên 15900
2 Thị ủy 15901
3 Hội đồng nhân dân 15902
4 Ủy ban nhân dân 15903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15904
6 Phường Trưng Trắc 15906
7 Phường Trưng Nhị 15907
8 Phường Phúc Thắng 15908
9 Xã Nam Viêm 15909
10 Phường Xuân Hoà 15910
11 Phường Đồng Xuân 15911
12 Xã Ngọc Thanh 15912
13 Xã Cao Minh 15913
14 Xã Tiền Châu 15914
15 Phường Hùng Vương 15915
16 Bưu Cục Phát Phúc Yên 15950
17 Bưu Cục Trưng Trắc 15951
18 Bưu Cục Xuân Hòa 15952
19 Bưu Cục KHL Phúc Yên 15953

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Vĩnh Phúc, mã bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Vĩnh Phúc mà bạn cần.

Trường thpt Sóc Trăng

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-zipcode-vinh-phuc-moi-nhat-ma-buu-dien-vinh-phuc-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp