Mẫu đơn xin vào học lớp 6 Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2021 – 2022

0
15
Rate this post

Năm học 2021 – 2022, tuyển sinh đầu cấp vẫn được thực hiện theo 2 hình thức: Trực tuyến và Nộp trực tiếp tại trường. Sau khi trúng tuyển vào lớp 6, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị đơn xin nhập học lớp 6 cho con em mình.

Mẫu đơn xin nhập học vào lớp 6 năm 2021 – 2022 cần ghi rõ thông tin cá nhân của học sinh, kết quả học tập của năm học 2020 – 2021, cùng những thành tích khác đã đạt được trong năm học vừa qua. Sau đó phụ huynh và học sinh ký, rồi nộp cho nhà trường. Vậy mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo mẫu đơn xin vào lớp 6 trong bài viết dưới đây của :

Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 năm 2021 – 2022

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO………………
TRƯỜNG THCS…………………………….

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin vào học lớp 6 Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2021 – 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
—————————-

Số đơn: …….

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THCS …….

Em tên là: ………………………Nam, Nữ:……….

Sinh ngày: …../……./…..Tại (quận, TP) ……….Dân tộc:………………

Hiện ngụ tại số: ………Đường: ………Phường: ……..Quận: ………..

Hộ khẩu thường trú: …………Điện thoại:…….

Họ và tên cha: ……………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………….Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………..… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Toán Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Không

Ở trường:
Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS………………….

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên

Họ và tên …………………….

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-don-xin-vao-hoc-lop-6-don-xin-nhap-hoc-lop-6-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp