Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa

0
30
Rate this post

Hợp đồng đào tạo nghề Spa là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất giữa các bên dạy nghề và bên học nghề.

Đây là mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa mới nhất theo quy định hiện nay. Nội dung hợp đồng đào tạo nghề Spa phải được chia làm 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và bảo đảm đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

  • Nghề đào tạo;
  • Địa điểm, thời gian đào tạo;
  • Chi phí học nghề Spa;
  • Khoảng thời gian người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động bao gồm việc bồi hoàn chi phí đào tạo.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa

ĐƠN VỊ…

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa

—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Số: ………/HĐHN-KPLC

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (1)

Số: …………………… ./HĐĐ TN

Bên dạy nghề: 

CÔNG TY: …………………….…………………….……………

Đại diện: ………………….…………….…………………….……

Chức vụ: ………………………………….…………………….…

Địa chỉ: …………………….…………………….…………………

Điện thoại: …………………….……. Fax: …………………….

Mã số thuế: …………………….…………………….……………

Tài khoản số: …………………….…………………….…………

Email: ……………………. …………………….………………….

Bên học nghề: (2)

Họ và tên: ……………………………….…………………….…

Sinh ngày: …… tháng . …. năm

Trình độ văn hoá: …………….…………………….…………

Hộ khẩu thường trú tại:…………….…………………….……

Chỗ ở hiện tại: …………….…………………….………………

Giấy tạm trú số ……..do Công an ………….cấp ngày ………. tháng …….. năm ………

Điện thoại: …………………….…………………….…………

Mang CMND:………….hoặc hộ khẩu số: …………. …………

Cấp ngày……… tháng………năm………Tại: Công an …………….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…… ……………….cho anh (chị) …. ……………………….. theo đúng hợp đồng số……..từ ngày………..tháng…….. năm……..đến ngày…….tháng…….năm …….

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề; – Công ty:………………………………..

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề . ………………………. – Công ty: ………

Cơ sở 1: ………………………………………………………

…………………….…………………….………………

Cơ sở 2: ……………………………………………………….

…………. …………………….…………………….….

Điều 2: Chế độ học nghề

1. Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

– Sáng từ: ………………………………………………

– Chiều từ: ……………………………………………..

– Tối từ: …………………………………………………..

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Phân chuyên ngành học 1buổi/ngày.

5. Học sinh được cấp phát:

– Thẻ học viên;

– Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.

6. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chi phí đào tạo (3)

Tổng chi phí đào tạo nghề là …………………………… ……………………. . đồng

(bằng chữ:………………………………………………………….. …………….. đồng)

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo (4)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

3. Quyền lợi:

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định . Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật .

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khoẻ

+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

Điều 8: Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ.

+ 01 bản Công ty ……………………………………………….. giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty ………………………

Cơ sở 1: ……………………………………. ………………………….

Cơ sở 2: ………………………………………………………………..

BÊN HỌC NGHỀ

(Ký ghi rõ họ tên )

BÊN DẠY NGHỀ

(Ký ghi rõ họ tên )

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-hop-dong-dao-tao-nghe-spa/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp