Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

0
75
Rate this post

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp:

1. Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

– Xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Danh sách thành viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức, kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với từng thành viên nói trên;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức;

+ Bảng phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức cho một trong các thành viên trong danh sách nêu trên (nếu cần);

+ Chứng từ nộp lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ghi nhận/từ chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

8. Lệ phí:

– Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 300.000 đồng.

– Lệ phí đăng bạ tổ chức dịch vụ dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

– Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/thu-tuc-ghi-nhan-to-chuc-dich-vu-dai-dien-so-huu-cong-nghiep/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp